LET-NTCB144
The Dutch canon from 1800 to today
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB144
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Examiner
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Cursusdoelen
- de student kent de grote lijnen van de Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis van de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw;
- de student vergroot zijn/haar repertoirekennis, door enkele hoofdwerken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis te lezen;
- de student is in staat om met behulp van narratologische en poëzie-analytische begrippen de literaire representatie van de werkelijkheid te analyseren;
- de student is in staat vorm en inhoud van de besproken literaire werken te relateren aan de letterkundige, maatschappelijke en politieke context waarin die werken zijn geschreven en gelezen;
- de student is in staat kritisch te reflecteren over het oordeel dat hij/zij zich heeft gevormd over de gelezen boeken
- de student verwerft een basaal inzicht in de werking van canoniseringsprocessen.
undefined
Content
In de cursus De Nederlandse canon van 1800 tot heden wordt in veertien colleges een overzicht aangeboden van de Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis, aan de hand van evenzovele gecanoniseerde literaire teksten. In elk college wordt in chronologische volgorde één hoofdwerk uit de Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis besproken, met aandacht voor de letterkundige, maatschappelijke en politieke context van dat werk. Nederlandse en Vlaamse literatuur worden in de twintigste en eenentwintigste eeuw onafhankelijk van elkaar, in de negentiende eeuw, in de vorm van een vergelijking bestudeerd.
Het geboden overzicht van ‘klassieke werken’ biedt ook inzicht in de steeds wisselende canoniseringsprocessen, die ervoor hebben gezorgd dat deze teksten wel en zoveel andere niet (meer) als ‘klassiek’ worden erkend.
Alle primaire literatuur komt voor in De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur (Nijmegen 2015), onder redactie van Nina Geerdink e.a.
 
Presumed foreknowledge
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
 
Required materials
Book
(Primaire) literatuur wordt aan het begin van de cursus via Brightspace bekendgemaakt.

Instructional modes
Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Oral exam
Test weight70
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Essay-assignment
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5