LET-NTCB144
De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB144
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.J.M. van de Schoor
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. R.J.M. van de Schoor
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J.M. van de Schoor
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.M. van de Schoor
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Cursusdoelen
- de student kent de grote lijnen van de Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis van de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw;
- de student vergroot zijn/haar repertoirekennis, door enkele hoofdwerken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis te lezen;
- de student is in staat om met behulp van narratologische en poëzie-analytische begrippen de literaire representatie van de werkelijkheid te analyseren;
- de student is in staat vorm en inhoud van de besproken literaire werken te relateren aan de letterkundige, maatschappelijke en politieke context waarin die werken zijn geschreven en gelezen;
- de student is in staat kritisch te reflecteren over het oordeel dat hij/zij zich heeft gevormd over de gelezen boeken
- de student verwerft een basaal inzicht in de werking van canoniseringsprocessen.
undefined
Inhoud
In de cursus De Nederlandse canon van 1800 tot heden wordt in veertien colleges een overzicht aangeboden van de Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis, aan de hand van evenzovele gecanoniseerde literaire teksten. In elk college wordt in chronologische volgorde één hoofdwerk uit de Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis besproken, met aandacht voor de letterkundige, maatschappelijke en politieke context van dat werk. Nederlandse en Vlaamse literatuur worden in de twintigste en eenentwintigste eeuw onafhankelijk van elkaar, in de negentiende eeuw, in de vorm van een vergelijking bestudeerd.
Het geboden overzicht van ‘klassieke werken’ biedt ook inzicht in de steeds wisselende canoniseringsprocessen, die ervoor hebben gezorgd dat deze teksten wel en zoveel andere niet (meer) als ‘klassiek’ worden erkend.
Alle primaire literatuur komt voor in De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur (Nijmegen 2015), onder redactie van Nina Geerdink e.a.
 
Voorkennis
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
 
Verplicht materiaal
Boek
(Primaire) literatuur wordt aan het begin van de cursus via Brightspace bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Mondeling tentamen
Weging70
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Essay-opdracht
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5