LET-NTCB210
Nineteenth-Century Dutch Literature: Literature 4
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB210
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
PER 1  (01/09/2018 to 02/11/2018)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus kan de student:
- op grond van een verworven overzicht van de Nederlandse letterkunde in de negentiende eeuw, reflecteren op de ontwikkeling van deze letterkunde in haar maatschappelijke context;
- complexe negentiende-eeuwse literaire teksten analyseren aan de hand van concepten uit de narratologie en poëzietheorie en de uitkomsten van deze analyse literair-historisch duiden;
- stijlkenmerken typeren en interpreteren, in samenhang met een literair-historische en literair-analytische benadering van proza en poëzie uit de negentiende eeuw;
- complexe negentiende-eeuwse literaire teksten benaderen aan de hand van literatuurwetenschappelijke concepten, de fricties aanwijzen die zo’n analyse in de literaire teksten aan het licht brengt en op grond van de uitkomsten van zo’n literair-theoretische benadering zelfstandig onderzoeksvragen formuleren en een geschikt onderzoekscorpus samenstellen.
Content
De cursus behandelt de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw. In de ‘ijzeren eeuw’ ontwikkelen proza, poëzie en kritiek zich in samenspraak met veranderingen in de samenleving en de debatten die er gevoerd worden. Debatten tussen liberalen, conservatieven en confessionelen, tussen hen die vasthouden aan het voorvaderlijk geloof en degenen die nieuwe inzichten in de theologie omarmen, tussen kunstenaars die vernieuwing nastreven en schrijvers die omzien naar het letterkundig verleden. De moderniteit manifesteert zich steeds nadrukkelijker op alle terreinen van het leven, ook in kunst en literatuur. Wat kan wel en niet gezegd worden in proza en poëzie, dient de literatuur een buitenliterair doel: troost bieden, het verbeteren van misstanden, of is de kunst er alleen voor de kunst?
De literaire productie uit deze periode wordt bestudeerd aan de hand van één van de inmiddels bekende literair-theoretische concepten: in Letterkunde 4 is dat ‘macht’. Literaire analyse krijgt ditmaal gestalte in de vorm van een narratieve analyse van realistisch proza. In het literair-historisch overzicht worden traditionele literair-historische begrippen als Romantiek, realisme en naturalisme op hun bruikbaarheid onderzocht. Bestudeerd worden het functioneren van letterkundige tijdschriften in het literaire bedrijf en de betekenis en invloed van de kritieken die in tijdschriften en kranten verschijnen. Ook literatuuropvattingen zijn object van onderzoek (poëtica-onderzoek), in het bijzonder van enkele markante schrijvers uit de negentiende eeuw, zoals Nicolaas Beets, E.J. Potgieter, P.A. de Génestet, Johannes Kneppelhout, Conrad Busken Huet, Multatuli, Carel Vosmaer, Willem Kloos, Herman Gorter, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Daarnaast wordt natuurlijk proza en poëzie uit de negentiende eeuw gelezen. 
Assumed previous knowledge
Het vak ‘Wat is literatuur’ gevolgd (en voor zover mogelijk gehaald) . Als dit vak niet is gevolgd, kan toegang verkregen worden door het voldoende maken van een ingangstoets.

Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Recommended materials
Book
Title:De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur.
Author:Geerdink, Nina e.a. (red.)
Publisher:Nijmegen: Vantilt, 2015
Edition:1
Book
Title:Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900.
Author:Berg, Willem van den & Couttenier, Piet
Publisher:Amsterdam: Bert Bakker, 2009
Edition:1
Reader
Title:Reader Negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde

Instructional modes
Lecture/ Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Brightspace en op de website van de opleiding.

Tests
Written exam (LA + LG)
Test weight70
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Paper/essay (LT)
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Assignment
Test weight0
Test typeAssignment
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2, Block PER 2

Minimum grade
6