LET-NTCB211
Modern Flanders: Literature 5
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB211
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. J.M.G. Muijres
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. J.M.G. Muijres
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
PER 2  (05/11/2018 to 01/02/2019)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus kan de student:
- de belangrijkste literaire ontwikkelingen in de Vlaamse literatuur van de 19de en 20ste eeuw weergeven;
- de ontwikkelingen in de Vlaamse literatuur in het genoemde tijdvak in verband brengen met historische gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de literatuurwetenschap;
- aangeven wat de belangrijkste literaire teksten in het tijdvak zijn;
- typische literair-historische kenmerken aanwijzen in teksten uit het tijdvak;
- uitzoeken en beredeneren in welke literair-historische context deze kenmerken passen;
- het bibliografisch apparaat en heuristiek op voortgezet niveau hanteren.
Content
Vlaanderen kent een andere geschiedenis dan Nederland en de literatuur in Vlaanderen heeft zich ook anders ontwikkeld dan die in Nederland. In deze cursus wordt de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur geschetst vanaf het ontstaan van België (in 1830) tot aan het einde van de twintigste eeuw. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de afwisseling van traditionele en vernieuwende tendensen in de literatuur. Deze worden steeds in verband gebracht met de historische en maatschappelijke ontwikkelingen. Uiteraard zal uitvoerig worden stilgestaan bij het werk van grote Vlaamse schrijvers als Gezelle, Buysse, Van de Woestijne, Van Ostaijen, Elsschot, Walschap, Boon en Claus.
In de werkcolleges worden verschillende teksten geanalyseerd met behulp van het instrumentarium dat is aangereikt in de eerste jaarscursus 'Wat is literatuur?'. Daarbij wordt ook ingegaan op ontwikkelingen op literairtheoretisch gebied. 
Assumed previous knowledge
Het vak ‘Wat is literatuur’ gevolgd (en voor zover mogelijk gehaald) . Als dit vak niet is gevolgd, kan toegang verkregen worden door het voldoende maken van een ingangstoets.

Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Recommended materials
Book
Title:Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1800-1900
Author:Berg, Willem van den & Couttenier, Piet
Publisher:Amsterdam: Bert Bakker, 2009
Edition:1
Book
Title:Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1900-1945
Author:Bel, Jacqueline
Publisher:Amsterdam: Bert Bakker, 2015.
Edition:1
Book
Title:Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur 1945-2005
Author:Brems, Hugo
Publisher:Amsterdam: Bert Bakker, 2006
Edition:1
Book
Title:De leeslijst. 222 Werken uit de Nederlandstalige literatuur.
Author:Geerdink, Nina e.a. (red.)
Publisher:Nijmegen: Vantilt, 2015.
Edition:1
Literature
Title:De lijst met primaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt

Instructional modes
Lecture/ Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Brightspace en op de website van de opleiding.

Tests
Written assignments
Test weight0
Test typeAssignment
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3, Block PER 3

Minimum grade
6

Essay (LT)
Test weight30
Test typeEssay
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Written exam (LG + LA)
Test weight70
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5