LET-NTCB213
Twenty-first CenturyDutch Literature: Literature 7
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB213
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Examiner
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.M.G. Muijres
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Academic year2017
Period
PER 4  (09/04/2018 to 31/08/2018)
Starting block
PER 4
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van de cursus:

- Ben je vertrouwd met actuele ontwikkelingen in de eigentijdse Nederlandstalige letterkunde;

- kun je actuele fenomenen plaatsen in hun historisch letterkundige context;

- ben je wegwijs in de belangrijkste eigentijdse literatuuropvattingen en -stromingen en kun je vanuit een literatuurwetenschappelijke attitude kritisch reflecteren op de allernieuwste literaire teksten;

- ben je in staat zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen naar een eigentijds literair fenomeen;

-kun je zelfstandig 21ste-eeuws proza en poëzie, en de typische eigenaardigheden, analyseren.

Content

In de laatste periode van de reeks literatuurgeschiedenis komt de eigentijdse literatuur in Nederland en Vlaanderen aan bod, dat wil zeggen van plusminus 2000 tot heden. Het gaat in deze reeks over de poëzie van de een-en-twintigste eeuw, de verschuiving tussen ‘hoge’ en ‘lage’ letterkunde, de publieke rol van de schrijver in een multimediale tijd en literatuur in een multiculturele samenleving. De reeks wordt afgesloten met een actualiteitencollege dat ingaat op zeer recente ontwikkelingen in proza en/of poëzie of een ander actueel literair fenomeen in Nederland en Vlaanderen. In de flankerende theoriecolleges staat de schijnwerper op de veranderende rol van de schrijver als 'publieke figuur' in de nieuwe eeuw.

Assumed previous knowledge
Het vak ‘Wat is literatuur’ gevolgd (en voor zover mogelijk gehaald) . Als dit vak niet is gevolgd, kan toegang verkregen worden door het voldoende maken van een ingangstoets.

Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Recommended materials
To be announced

Instructional modes
Lecture/ Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Blackboard en op de website van de opleiding.

Tests
Written exam,
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4