LET-NTCB214
Medieval authors such as entertainers and moral knights
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB214
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Examiner
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.B. Oosterman
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1-PER 2  (30/08/2021 to 30/01/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afronding van deze cursus:
  • kun je de belangrijkste principes voor het onderzoek naar auteurschap in de late middeleeuwen aanwijzen en toelichten;
  • kun je ontwikkelingen in de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis beschrijven vanuit het perspectief van de (elkaar beïnvloedende) schrijvers;
  • beheers je de basisvaardigheden in het lezen, analyseren en interpreteren van Middelnederlandse teksten, met aandacht voor zowel inhoudelijke (mens- en wereldbeeld) als formele (retoriek, literaire vormgeving) kenmerken;
  • kun je activiteiten en profielen van middeleeuwse auteurs in verband brengen met de cultuur-historische achtergrond van de Nederlanden in de late middeleeuwen;
  • kun je bibliografische zoekinstrumenten hanteren en op academische wijze verslag uitbrengen van je werkwijze en redeneringen.
Content
In deze cursus maakt de student kennis met de Middelnederlandse literatuur (1200-1550) door te kijken vanuit het perspectief van de personen die deze literatuur hebben vormgegeven: de producenten. We hebben daarbij te maken met auteurs, voordragers van teksten, maar ook met vertalers en met kopiïsten die teksten soms heel getrouw hebben doorgegeven, maar vaak ook naar hun hand hebben gezet. In de inleidende colleges gaat het over rollen als auteur, kopiïst en compilator, in de volgende colleges gaat het over bekende en onbekende auteurs van Middelnederlandse teksten.
Vaak bestaat het beeld van de middeleeuwen als een periode waarin kunstenaars anoniem bleven. Schilders, beeldhouwers en ook schrijvers zouden hun werk alleen maken tot meerdere eer van God. Maar van veel teksten blijken de auteurs bekend en vaak zijn ze zelfs heel zelfbewust en maken ze gebruik van hun identiteit om het werk dat ze presenteren autoriteit te verlenen. Daarbij valt te denken aan Hadewijch, Jacob van Maerlant, Jan van Boendale, Dirc Potter, Jan van Hulst, Anthonis de Roovere en Anna Bijns. Maar ook  producenten van teksten die onbekend zijn gebleven komen aan de orde: de anonieme vertalers, zangers, voordragers en kopiïsten die teksten samenstelden.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Required materials
Literature
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight40
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Paper/essay
Test weight60
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Assignments
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
V