LET-NTCB215
Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB215
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. L.E. Jensen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. L.E. Jensen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. L.E. Jensen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. L.E. Jensen
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3-PER 4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na de cursus kan de student:
- op grond van een verworven inzicht van de Nederlandse letterkunde in de achttiende eeuw reflecteren op de ontwikkeling en samenhang van deze letterkunde in haar maatschappelijke context;
- schrijverstypen uit deze periode herkennen en in een cultuurhistorische context plaatsen;
- verschillende vormen van literair engagement herkennen tegen de achtergrond van de Verlichting en Romantiek.
Inhoud
Deze cursus behandelt de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 'lange' achttiende eeuw, dat wil zeggen de periode van ongeveer 1670 tot 1830. In het literair-historische overzicht wordt ingegaan op verschillende aspecten van de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde tegen de achtergrond van de Verlichting. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan verschillende typen schrijvers en engagement in de literatuur. Zo staan we stil bij de spectator, de genootschapsdichter, de romanschrijver, vrouwelijk schrijver en de politieke dichter. Ook komen het ontstaan van nieuwe genres aan bod, zoals de tijdschrift en de roman. Al deze ontwikkelingen worden geplaatst in de context van de Verlichting en de politieke actualiteit.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Studiemateriaal
ISBN:9789044630770
Titel:Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw.
Auteur:Rick Honings en Lotte Jensen
Uitgever:Amsterdam: Prometheus, 2019.
Druk:1
Kosten:29,99
Studiemateriaal
toneelstuk
ISBN: 9789460044373
Titel:Jacob Simonszoon de Rijk
Auteur:Lucretia van Merken
Uitgever:Nijmegen: Vantilt, 2019
Druk:1
Kosten:16,95
Studiemateriaal
boek
ISBN:9789460041556
Titel:Reize door het Aapenland
Auteur:Gerrit Paape
Uitgever:Nijmegen: Vantilt, 2016.
Druk:6
Kosten:14,95

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (MONDELING)
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk/essay
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5