LET-NTCB215
Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB215
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Docent
prof. dr. L.E. Jensen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na een succesvolle afronding van de cursus kan de student:
- een reeks van circa acht primaire literaire werken uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis tussen 1670 en 1830 in eigen woorden navertellen en historisch plaatsen
- op grond van het voorgaande reflecteren op de ontwikkeling en samenhang van deze werken met de maatschappelijke, culturele en politieke context waarin ze verschenen;
- schrijverstypen uit deze periode herkennen en in een cultuurhistorische context plaatsen;
- verschillende vormen van literair engagement herkennen tegen de achtergrond van de Verlichting en Romantiek.
Inhoud
Deze cursus behandelt de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 'lange' achttiende eeuw, dat wil zeggen de periode van ongeveer 1670 tot 1830. We bespreken verschillende aspecten van deze geschiedenis tegen de achtergrond van de Verlichting en Romantiek. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan verschillende typen schrijvers en engagement in de literatuur van dit tijdvak. Zo staan we stil bij de spectator, de genootschapsdichter, de romanschrijver, vrouwelijk schrijver en de politieke dichter. Ook komt het ontstaan van nieuwe genres, zoals het tijdschrift en de roman, aan bod. De samenhang van context en tekst staat steeds centraal.
Niveau
Verdiepend (B2/3).
Voorkennis
Aanbevolen, maar niet verplicht:
- De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden (LET-NTCB115)
- Literaire theorie en analyse (LET-NTCB110)
- Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw (LET-NTCB117)
Toetsinformatie

Bijzonderheden
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
handboek
ISBN:9789044630770
Titel:Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw.
Auteur:Rick Honings en Lotte Jensen
Uitgever:Amsterdam: Prometheus, 2019.
Druk:1
Kosten:29,99
Studiemateriaal
toneelstuk
ISBN: 9789460044373
Titel:Jacob Simonszoon de Rijk
Auteur:Lucretia van Merken
Uitgever:Nijmegen: Vantilt, 2019
Druk:1
Kosten:16,95
Studiemateriaal
roman
ISBN:9789460041556
Titel:Reize door het Aapenland
Auteur:J.A. Schasz
Uitgever:Nijmegen: Vantilt, 2018 (of eerder druk)
Druk:7
Kosten:14,95

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk/essay
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5