LET-NTCB215
Literature and engagement in the Enlightenment and the Romantic Era
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB215
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. L.E. Jensen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Examiner
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na een succesvolle afronding van de cursus kan de student:
- een reeks van circa acht primaire literaire werken uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis tussen 1670 en 1830 in eigen woorden navertellen en historisch plaatsen
- op grond van het voorgaande reflecteren op de ontwikkeling en samenhang van deze werken met de maatschappelijke, culturele en politieke context waarin ze verschenen;
- schrijverstypen uit deze periode herkennen en in een cultuurhistorische context plaatsen;
- verschillende vormen van literair engagement herkennen tegen de achtergrond van de Verlichting en Romantiek.
Content
Deze cursus behandelt de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 'lange' achttiende eeuw, dat wil zeggen de periode van ongeveer 1670 tot 1830. We bespreken verschillende aspecten van deze geschiedenis tegen de achtergrond van de Verlichting en Romantiek. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan verschillende typen schrijvers en engagement in de literatuur van dit tijdvak. Zo staan we stil bij de spectator, de genootschapsdichter, de romanschrijver, vrouwelijk schrijver en de politieke dichter. Ook komt het ontstaan van nieuwe genres, zoals het tijdschrift en de roman, aan bod. De samenhang van context en tekst staat steeds centraal.
Level
Verdiepend (B2/3).
Presumed foreknowledge
Aanbevolen, maar niet verplicht:
- De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden (LET-NTCB115)
- Literaire theorie en analyse (LET-NTCB110)
- Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw (LET-NTCB117)
Test information

Specifics
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Required materials
Course material
handboek
ISBN:9789044630770
Title:Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw.
Author:Rick Honings en Lotte Jensen
Publisher:Amsterdam: Prometheus, 2019.
Edition:1
Costs:29.99
Course material
toneelstuk
ISBN: 9789460044373
Title:Jacob Simonszoon de Rijk
Author:Lucretia van Merken
Publisher:Nijmegen: Vantilt, 2019
Edition:1
Costs:16.95
Course material
roman
ISBN:9789460041556
Title:Reize door het Aapenland
Author:J.A. Schasz
Publisher:Nijmegen: Vantilt, 2018 (of eerder druk)
Edition:7
Costs:14.95

Instructional modes
Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight80
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Paper/essay
Test weight20
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5