LET-NTCB217
Literature and autonomy in 20th century literature
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB217
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 3-PER 4  (31/01/2022 to 30/08/2022)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
- de student verwerft belezenheid in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw;
- de student verwerft overzicht over de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in de twintigste eeuw in cultuurhistorische en historische context;
- de student kan complexe teksten uit de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw analyseren aan de hand van concepten uit de narratologie en po√ęzietheorie en is in staat de uitkomsten van deze analyse literair-historisch te duiden;
- de student kan complexe teksten uit de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw benaderen aan de hand van literatuurwetenschappelijke concepten en op grond daarvan zelfstandig onderzoeksvragen formuleren en een geschikt onderzoekscorpus samenstellen.
Content
In de cursus worden de hoofdlijnen van de moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis gevolgd aan de hand van verschillende opvattingen van autonomie: autonomie van kunst en literatuur, autonomie van de schrijver, van de tekst, van de taal. Met als uitgangspunt het ontstaan en bestendigen van een 'autonoom' literair veld, passeren de belangrijkste 20ste eeuwse stromingen en auteurs de revue, van M. Nijhoff, Nescio en Bordewijk langs de zg. Grote Drie, de Vijftigers, via auteurs als Anna Blaman en Jan Wolkers om te eindigen bij het postmodernisme aan het einde van de 20ste eeuw.  Centraal zal steeds de vraag naar de verhouding tot de zg. 'autonomie'staan; nadrukkelijk zullen vraagstukken van canonvorming en publiek aan bod komen.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Literature
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Essay
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5