LET-NTCB221
Introduction to Psycholinguistics
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB221
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 2
Lecturer
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Lecturer
A.K. Creemers
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1-PER 2  (30/08/2021 to 30/01/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kan de student:
- de belangrijkste begrippen, theorieën, methoden en bevindingen uit de psycholinguïstiek begrijpen, beschrijven en vergelijken;
- eenvoudige wetenschappelijke artikelen op het gebied van de experimentele psycholinguïstiek zelfstandig, gericht lezen, interpreteren, en kritisch beoordelen en kun je daarvan verslag doen;
- op basis van de wetenschappelijke literatuur een nieuwe onderzoeksvraag formuleren en een beschrijving opstellen voor een onderzoek dat deze onderzoeksvraag beantwoordt;
- de voor- en nadelen van verschillende experimentele methoden in de psycholinguïstiek evalueren en beargumenteren, en geschikte methode(s) benoemen bij een gegeven onderzoeksvraag;
- verbanden leggen tussen psycholinguïstiek, taalkunde en cognitieve psychologie.
Content
De psycholinguïstiek onderzoekt hoe mensen taal verwerven, begrijpen en produceren. Dat mensen vrijwel moeiteloos kunnen spreken,  taal begrijpen, en lezen is opzienbarend, gezien de complexe cognitieve processen die eraan ten grondslag liggen. Ingegaan wordt op de vraag hoe taalgebruikers visueel en auditief woorden herkennen, en hoe het proces van tekstbegrip en syntactische en semantische zinsverwerking verloopt. Daarnaast komt de relatie tussen taal en andere aspecten van cognitie aan de orde. Er wordt geoefend in het begrijpen van artikelen die verslag doen van experimenteel onderzoek op deze terreinen.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Required materials
Book
ISBN:978-1-138-80045-8
Title:Talking the Talk. Language, Psychology and Science
Author:Trevor Harley
Publisher:Routledge
Edition:2
Articles
Een lijst met wetenschappelijke artikelen op het gebied van de psycholinguïstiek wordt t.z.t. bekend gemaakt

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Lecture
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight70
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Assignment
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5