LET-NTCB221
Inleiding Psycholinguïstiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB221
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Docent
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.L. Frank
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.L. Frank
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S.L. Frank
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.L. Frank
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- de belangrijkste begrippen, theorieën, methoden en bevindingen uit de psycholinguïstiek begrijpen, beschrijven en vergelijken;
- eenvoudige wetenschappelijke artikelen op het gebied van de experimentele psycholinguïstiek zelfstandig, gericht lezen, interpreteren, en kritisch beoordelen en kun je daarvan verslag doen;
- op basis van de wetenschappelijke literatuur een nieuwe onderzoeksvraag formuleren en een beschrijving opstellen voor een onderzoek dat deze onderzoeksvraag beantwoordt;
- de voor- en nadelen van verschillende experimentele methoden in de psycholinguïstiek evalueren en beargumenteren, en geschikte methode(s) benoemen bij een gegeven onderzoeksvraag;
- verbanden leggen tussen psycholinguïstiek, taalkunde en cognitieve psychologie.
Inhoud
De psycholinguïstiek onderzoekt hoe mensen taal verwerven, begrijpen en produceren. Dat mensen vrijwel moeiteloos kunnen spreken,  taal begrijpen, en lezen is opzienbarend, gezien de complexe cognitieve processen die eraan ten grondslag liggen. Ingegaan wordt op de vraag hoe taalgebruikers visueel en auditief woorden herkennen, en hoe het proces van tekstbegrip en syntactische en semantische zinsverwerking verloopt. Daarnaast komt de relatie tussen taal en andere aspecten van cognitie aan de orde. Er wordt geoefend in het begrijpen van artikelen die verslag doen van experimenteel onderzoek op deze terreinen.
Niveau

Voorkennis
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-1-138-80045-8
Titel:Talking the Talk. Language, Psychology and Science
Auteur:Trevor Harley
Uitgever:Routledge
Druk:2
Artikelen
Een lijst met wetenschappelijke artikelen op het gebied van de psycholinguïstiek wordt t.z.t. bekend gemaakt

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5