LET-NTCB222
Taalverandering in context
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB222
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Docent
M.T. de Vos, MPhil
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student:
- fonologische, morfologische, syntactische en semantische veranderingen en verschillen binnen het Nederlands (in de tijd en in de geografische ruimte) benoemen en beschrijven;
- basisbegrippen met betrekking tot taalverandering hanteren en de rol van eerste en tweede taalverwerving in dat proces toelichten;
- kritisch reflecteren op de verschillende visies die er zijn over het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal. Welke dialecten, factoren en bevolkingsgroepen spelen een rol bij het tot stand komen van de Nederlandse standaardtaal?
- taaldata selecteren, classificeren en vervolgens analyseren en in kaart brengen.
Inhoud
Zonder taalvariatie geen taalverandering. De Nederlandse taal verandert voortdurend, net zoals alle andere talen en dialecten. Klanken en betekenissen veranderen, nieuwe woorden en zinsconstructies komen erbij, andere verdwijnen. Zo is niet alleen het naamvalsysteem vrijwel uit onze taal verdwenen, maar zien we ook verschuivingen binnen het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden. In deze cursus wordt ingegaan op de principes van taalverandering. Algemene taalveranderingsprocessen komen aan de orde, maar ook meer specifiek de veranderingen binnen het Nederlands. Ingegaan wordt op de vorming van de Nederlandse (standaard)taal, evenals op variatieverschijnselen binnen de Nederlandse dialecten en binnen de Nederlandse taal.
Niveau

Voorkennis
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Een lijst met secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Boek
ISBN:9789056155346
Titel:15 eeuwen Nederlandse taal
Auteur:Sijs, N. van der
Uitgever:Sterck & De Vreese

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Voor het werkcollege gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Dossier
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
6