LET-NTCB223
Quantitative Research Methods
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB223
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kan de student:
- toelichten wanneer een kwantitatieve benadering dient te worden ingezet in taal- en letterkundig onderzoek, al dan niet in aanvulling op kwalitatieve onderzoeksmethoden
- basisbegrippen en -concepten uit de methodologie van kwantitatief onderzoek op het gebied van de neerlandistiek uitleggen, zowel op het gebied van de taalkunde als de letterkunde
- een onderzoeksvraag formuleren en daarbij een relevante methode kiezen;
- een eenvoudig kwantitatief onderzoek opzetten en de resultaten ervan rapporteren;
- methodesecties van wetenschappelijke artikelen kritisch lezen, beoordelen en becommentariƫren.
Content
Deze cursus maakt studenten vertrouwd met verschillende kwantitatieve methoden van gegevensverzameling en -analyse in de neerlandistiek. In periode 3 ligt de klemtoon hierbij op kwantitatieve benaderingen in het letterkundig onderzoek; in periode 4 staat de taalkunde centraal (met bijzondere aandacht voor experimenteel onderzoek). Alle fasen in de uitvoering van kwantitatief onderzoek worden behandeld en de voor- en nadelen en typische valkuilen van de verschillende methoden voor allerlei typen onderzoeksvragen worden besproken.
In elke periode ontwerpen studenten in tweetallen een eigen onderzoek en brengen zij hierover schriftelijk verslag uit. Daarnaast passen de studenten de opgedane kennis toe bij het kritisch beschouwen van wetenschappelijke artikelen.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Articles
Er zullen een aantal artikelen en hoofdstukken uit het boek "Cijfers spreken. Overtuigen met onderzoek en statistiek" van Brinkman en Oldenhuis (2011) worden gelezen die t.z.t. beschikbaar worden gesteld.

Instructional modes
Lecture/ Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Tests
Written exam
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Portfolio
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5