LET-NTCB223
Kwantitatieve Methoden
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB223
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y.F.M. Linders
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- toelichten wanneer een kwantitatieve benadering dient te worden ingezet in taal- en letterkundig onderzoek, al dan niet in aanvulling op kwalitatieve onderzoeksmethoden
- basisbegrippen en -concepten uit de methodologie van kwantitatief onderzoek op het gebied van de neerlandistiek uitleggen, zowel op het gebied van de taalkunde als de letterkunde
- een onderzoeksvraag formuleren en daarbij een relevante methode kiezen;
- een eenvoudig kwantitatief onderzoek opzetten en de resultaten ervan rapporteren;
- methodesecties van wetenschappelijke artikelen kritisch lezen, beoordelen en becommentariƫren.
Inhoud
Deze cursus maakt studenten vertrouwd met verschillende kwantitatieve methoden van gegevensverzameling en -analyse in de neerlandistiek. In periode 3 ligt de klemtoon hierbij op kwantitatieve benaderingen in het letterkundig onderzoek; in periode 4 staat de taalkunde centraal (met bijzondere aandacht voor experimenteel onderzoek). Alle fasen in de uitvoering van kwantitatief onderzoek worden behandeld en de voor- en nadelen en typische valkuilen van de verschillende methoden voor allerlei typen onderzoeksvragen worden besproken.
In elke periode ontwerpen studenten in tweetallen een eigen onderzoek en brengen zij hierover schriftelijk verslag uit. Daarnaast passen de studenten de opgedane kennis toe bij het kritisch beschouwen van wetenschappelijke artikelen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
Er zullen een aantal artikelen en hoofdstukken uit het boek "Cijfers spreken. Overtuigen met onderzoek en statistiek" van Brinkman en Oldenhuis (2011) worden gelezen die t.z.t. beschikbaar worden gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Toetsen
Schriftelijk
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5