LET-NTCB224
Fonologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB224
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M. van Oostendorp
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M. van Oostendorp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M. van Oostendorp
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M. van Oostendorp
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus:
- kent de student de belangrijkste begrippen van de moderne fonologische segmentele en suptrasegmentele theorie;
- kent de student de belangrijkste klankeigenschappen waarmee talen betekenisverschil kunnen laten horen, zoals fonologische kenmerken, toon, en klemtoon;
- kan de student aan de hand van een fonologische dataset zelf een fonologische analyse uitvoeren op het Nederlands of op een andere taal;
- heeft de student kennis gemaakt met verschillende manieren om fonologisch onderzoek over het voetlicht te brengen.
Inhoud
Talen bestaan niet uit verzamelingen willekeurig uitgeslaakte kreten, maar hebben een duidelijke klankstructuur: zo bestaat iedere gesproken taal uit een eindige verzameling klinkers en medeklinkers, die gegroepeerd worden in lettergrepen en hebben woorden in de meeste talen ook nog verdere structuur, bijvoorbeeld door toon of klemtoon. In deze cursus worden de belangrijkste begrippen uit de fonologie besproken, met een taaltypologische blik (wat is er mogelijk in de 6000 talen van de wereld), maar met speciale aandacht voor het Nederlands. De nadruk in deze cursus ligt op de enorme grote diversiteit aan gegevens die kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in dit fascinerende aspect van de menselijke taal: van veldwerkaantekeningen tot psycholingu├»stische experimenten, van tekstcorpora tot fonetische metingen en van de werking van po├źtische tradities tot en met typologische databases: samen geven ze een inkijkje in hoe de menselijke geest omgaat met taalklanken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van een net voltooid leerboek dat door de docent is geschreven. Het manuscript van dit boek wordt aan deelnemers van deze cursus digitaal ter beschikking gesteld.
Titel:Phonology. From Data to Theory
Auteur:M. van Oostendorp
Druk:0

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Weekopdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
V