LET-NTCB232
Taal in actie: discourse-analyse
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB232
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Docent
H.Z. Breukelman
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. W.J.P. Stommel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.J.P. Stommel
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. W.J.P. Stommel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.J.P. Stommel
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus kan de student:
- begrippen en hun betekenis uit het veld van conversatieanalyse en beleefdheidstheorie hanteren en toepassen;
- een gesprek opnemen en zelfstandig transcriberen;
- een interactioneel fenomeen uit een dataverzameling analyseren aan de hand van conversatieanalyse.
Inhoud
In deze cursus wordt de basis gelegd voor het bestuderen van interactie. Studenten maken kennis met het analyseren van interactie volgens de benadering van de conversatieanalyse en met bestanddelen van de beleefdheidstheorie. Begrippen die in de eerste periode aan de orde komen, zijn onder meer aangrenzende paren, sequentiĆ«le organisatie, beurtwisseling, herstelwerk, beleefdheid en "face". Deze begrippen worden toegepast op verschillende soorten interactie. Ook leren studenten een gesprek te transcriberen. In de tweede periode analyseren studenten een gespreksfragment volgens de conversatieanalytische methode, waarbij ook de inbedding in wetenschappelijke literatuur van belang is. De studenten ontdekken in deze cursus hoe de dynamiek van interactie in elkaar zit, hoeveel de details ertoe doen en hoe interessant het is om te bestuderen wat mensen de hele dag door met elkaar doen: interactie.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN: 9781441157614
Titel:An Introduction to Interaction: Understanding Talk in Formal and Informal Settings
Auteur:Angela Cora Garcia
Uitgever:Bloomsbury
Artikelen
nog nader te bepalen artikelen

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Mondelinge presentatie
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6,0