LET-NTCB232
Language in Action: Discourse Analysis
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB232
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
H.Z. Breukelman
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. W.J.P. Stommel
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. W.J.P. Stommel
Other course modules lecturer
Coordinator
prof. dr. W.J.P. Stommel
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. W.J.P. Stommel
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het eind van deze cursus kan de student:
- begrippen en hun betekenis uit het veld van conversatieanalyse en beleefdheidstheorie hanteren en toepassen;
- een gesprek opnemen en zelfstandig transcriberen;
- een interactioneel fenomeen uit een dataverzameling analyseren aan de hand van conversatieanalyse.
Content
In deze cursus wordt de basis gelegd voor het bestuderen van interactie. Studenten maken kennis met het analyseren van interactie volgens de benadering van de conversatieanalyse en met bestanddelen van de beleefdheidstheorie. Begrippen die in de eerste periode aan de orde komen, zijn onder meer aangrenzende paren, sequentiële organisatie, beurtwisseling, herstelwerk, beleefdheid en "face". Deze begrippen worden toegepast op verschillende soorten interactie. Ook leren studenten een gesprek te transcriberen. In de tweede periode analyseren studenten een gespreksfragment volgens de conversatieanalytische methode, waarbij ook de inbedding in wetenschappelijke literatuur van belang is. De studenten ontdekken in deze cursus hoe de dynamiek van interactie in elkaar zit, hoeveel de details ertoe doen en hoe interessant het is om te bestuderen wat mensen de hele dag door met elkaar doen: interactie.
 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN: 9781441157614
Title:An Introduction to Interaction: Understanding Talk in Formal and Informal Settings
Author:Angela Cora Garcia
Publisher:Bloomsbury
Articles
nog nader te bepalen artikelen

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight80
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Oral presentation
Test weight20
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
6,0