LET-NTCB233
Auteurschap in de Nederlandstalige Literatuur
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB233
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. L.E. Jensen
Other course modules lecturer
Examiner
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 1-PER 2  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afronding van deze cursus:
  • heb je inzicht in de belangrijkste methodologische en conceptuele principes voor het onderzoek naar auteurschap en gender in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en kun je deze principes aanwijzen en toepassen;
  • kun je activiteiten en profielen van middeleeuwse en vroegmoderne auteurs in verband brengen met hun cultuurhistorische achtergrond;
  • ben je in staat om informatie op academische wijze te waarderen en daarover een helder en kritisch standpunt te verwoorden;
  • heb je je repertoirekennis en leesvaardigheid uitgebreid, door een aantal werken uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de middeleeuwen tot en met de achttiende eeuw te lezen.
Content
In deze cursus behandelen we verschillende vormen van auteurschap in de middeleeuwse en vroegmoderne literatuurgeschiedenis. We staan met name stil bij die auteurs wier bijdragen een minder prominente plaats in de literatuurgeschiedschrijving hebben gekregen, bijvoorbeeld omdat hun werk afweek van wat doorgaans als ‘literair’ of ‘invloedrijk’ werd gekenmerkt. Een bijzondere plaats wordt in deze cursus ingeruimd voor vrouwelijk auteurschap en genderkwesties.
Level
B2
Presumed foreknowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.
Test information
Toetsing
  • Twee deeltentamens (elk telt mee voor 50% van het eindcijfer; voor elk deeltentamen moet minimaal een 5,5 worden behaald; resultaten van deeltoetsen zijn in principe niet overdraagbaar naar een volgend studiejaar). Het eerste deeltentamen vindt plaats aan het einde van periode 1 en het tweede aan het einde van periode 2. Op de tentamens worden essay-achtige vragen gesteld, waarin je wordt uitgenodigd om verschillende elementen uit de collegestof op elkaar te betrekken en de tijdens de cursus verworven inzichten en kennis op heldere en academische wijze in een nieuw zinvol verband te plaatsen. Een proeftentamen met deze vraagvorm komt aan bod tijdens de colleges.
  • Groepspresentatie (verplicht; wordt niet becijferd). Elk werkcollege zal worden ingeleid door een groepje studenten, dat aan de hand van de gelezen cursusliteratuur en eventueel nog zelf gevonden aanvullende literatuur de opgegeven primaire tekst introduceert en de inhoud ervan relateert aan het overkoepelende college-thema uit het hoorcollege. De presentatie duurt max. 15 minuten en wordt afgesloten met 3 of 4 prikkelende vragen of discussiestellingen.
Specifics
In deze cursus lezen we de historische teksten in hun oorspronkelijke taal. Voor moeilijke woorden kun je gebruik maken van eventuele woordverklaringen in de voorgeschreven edities, of van de historische woordenboeken die zijn ondergebracht in de Geïntegreerde Taalbank. 
Required materials
Book
De literatuurlijst (primaire en secundaire literatuur) wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Articles
De literatuurlijst (primaire en secundaire literatuur) wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Written exam
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5