LET-NTCB250
Historical en modern literary research
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB250
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Examiner
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. R.J.M. van de Schoor
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kan de student:
- belangrijke literaire teksten interpreteren in het licht van de literaire en cultuurhistorische context;
- zich een goed beeld vormen van de actuele stand van het onderzoek naar Nederlandse literatuur in het algemeen en de besproken literaire teksten in het bijzonder, en een beredeneerde opzet maken voor nieuw onderzoek naar deze teksten;
- verschillende onderzoeksvragen aan dezelfde tekst stellen vanuit een wisselend literatuurtheoretisch kader en dergelijke vragen op een methodologisch verantwoorde manier uitwerken in een wetenschappelijk verslag.
Content
De cursus is verdeeld in twee modules waarin telkens één belangrijke literaire tekst (een roman, gedichten- of verhalenbundel of een toneelstuk) centraal staat, uit de ‘oudere’ (tot 1815) en de ‘modernere’ (na 1815) Nederlandse letterkunde. Die tekst wordt bestudeerd in de literaire en historische context waarbinnen ze functioneerde. Tevens worden verschillende literatuurtheoretische benaderingen van deze tekst op hun bruikbaarheid onderzocht. 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Literature
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
Seminar

Tests
Paper/essay 1
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Paper/essay 2
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Assignments 1
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
V

Assignments 2
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
V