LET-NTCB251
Writing for non-specialist audiences
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB251
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
prof. dr. M.J.P. van Mulken
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. M. van Oostendorp
Other course modules lecturer
Coordinator
prof. dr. M. van Oostendorp
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. M. van Oostendorp
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. M. van Oostendorp
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van de cursus:

  • heeft de student kennis van de basisprincipes van wetenschapscommunicatie;

  • kan de student de verschillen tussen een aantal genres gericht op het brede publiek (zoals het persbericht, het populairwetenschappelijke artikel en het ingezonden stuk in de krant) herkennen en is de student in staat deze te hanteren;

  • kan de student bestaande populairwetenschappelijke stukken analyseren en beoordelen;

  • is de student in staat om informatie in verschillende genres met de juiste focus en in de juiste toon voor hun doelgroepen te presenteren in de vorm van populairwetenschappelijke producten;

  • is de student in staat de gemaakte keuzes bij het schrijven van wetenschapsjournalistieke producten te verantwoorden aan de hand van wetenschappelijke literatuur over het vakgebied.

Content
Wetenschappelijke inzichten dringen op verschillende manieren door in het publieke domein. Communicatie-afdelingen van universiteiten publiceren bijvoorbeeld onderzoeksresultaten in de vorm van een persbericht, journalisten interviewen wetenschappers die in het nieuws zijn, deskundigen mengen zich in opiniestukken in het maatschappelijk debat en wetenschapsjournalisten berichten over de wetenschappelijke bevindingen in populairwetenschappelijke artikelen. achtergronden bij achtergrondartikel of in een interview met een onderzoeker.

Wetenschapscommunicatoren maken publieksgerichte producten voor zeer uiteenlopende media (kranten, tijdschriften, televisie, digitale media), in zeer uiteenlopende genres (persbericht, nieuwsbericht, interview, column), in zeer uiteenlopende vormen (klassiek wetenschapsjournalistiek artikel, blog, vlog, podcast) voor zeer uiteenlopende lezers. Dat stelt hoge eisen aan hun vaardigheden met betrekking tot het stellen van de juiste vragen, het selecteren van betrouwbare bronnen én het formuleren van antwoorden die voor de beoogde lezers relevant en toegankelijk zijn.

In de cursus Publieksgericht schrijven leer je hoe je resultaten van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar maakt voor een breder publiek. Je maakt kennis met de basisprincipes van de publiekscommunicatie en wetenschapsjournalistiek en gaat ook zelf als wetenschapscommunicator aan de slag. De nadruk ligt in deze cursus op 'learning by doing' ofwel zelf populairwetenschappelijke producten maken, daarop feedback krijgen van medestudenten en docent, en ze vervolgens verbeteren.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Literature
Volgt t.z.t. via Brightspace

Instructional modes
Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio -part A
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Portfolio - part B
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5