LET-NTCB301
Historisch en modern letterkundig onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB301
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.M. van de Schoor
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- belangrijke literaire teksten interpreteren in het licht van de literaire en cultuurhistorische context;
- een goed beeld vormen van de actuele stand van het onderzoek naar Nederlandse literatuur in het algemeen en de besproken literaire teksten in het bijzonder, en een beredeneerde opzet maken voor nieuw onderzoek naar deze teksten;
- verschillende onderzoeksvragen aan dezelfde tekst stellen vanuit een wisselend literatuurtheoretisch kader en dergelijke vragen op een methodologisch verantwoorde manier uitwerken in een wetenschappelijk verslag.
Inhoud
De cursus is verdeeld in twee modules waarin telkens één belangrijke literaire tekst (een roman, gedichten- of verhalenbundel of een toneelstuk) centraal staat, uit de ‘oudere’ (tot 1815) en de ‘modernere’ (na 1815) Nederlandse letterkunde. Die tekst wordt bestudeerd in de literaire en historische context waarbinnen ze functioneerde. Tevens worden verschillende literatuurtheoretische benaderingen van deze tekst op hun bruikbaarheid onderzocht. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk 1
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk 2
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5