LET-NTCB302
Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB302
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- elementaire begrippen uit de statistiek duiden;
- zelfstandig  bepalen welke statistische toets uitgevoerd moet worden, gezien de beschikbare data en de vraagstelling;
- eenvoudige statistische analyses zelfstandig in SPSS uitvoeren;
- resultatensecties van onderzoeksverslagen kritisch lezen en beoordelen.
Inhoud
In deze cursus worden verschillende aspecten van de statistiek behandeld. Na een introductie op het gebied van werken met SPSS (invoeren en bewerken van data), maken studenten onder andere kennis met maten voor centrale tendentie, betrouwbaarheidsintervallen, correlatiecoƫfficiƫnten, interne consistentie, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, t-toetsen, chi-kwadraten en eenweg-variantieanalyses.
De theorie uit het handboek wordt in de hoorcolleges behandeld en verder toegelicht, waarna studenten in huiswerkopdrachten zelf aan de slag gaan met het uitvoeren van analyses. In de werkcolleges worden de huiswerkopdrachten en resultatensecties van wetenschappelijke artikelen besproken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
ISBN:9781526419521
Titel:Discovering statistics using IBM SPSS Statistics
Auteur:Field, A.
Uitgever:London/Los Angelos: Thousand Oaks/Sage, 2018.
Druk:5

Werkvormen
Hoorcollege/werkcolege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Toetsen
Schriftelijk Tentamen
Weging80
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Weekpdrachten
Weging20
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5