LET-NTCB302
Statistics
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB302
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S.M. Brouwer
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kan de student:
- elementaire begrippen uit de statistiek duiden;
- zelfstandig  bepalen welke statistische toets uitgevoerd moet worden, gezien de beschikbare data en de vraagstelling;
- eenvoudige statistische analyses zelfstandig in SPSS uitvoeren;
- resultatensecties van onderzoeksverslagen kritisch lezen en beoordelen.
Content
In deze cursus worden verschillende aspecten van de statistiek behandeld. Na een introductie op het gebied van werken met SPSS (invoeren en bewerken van data), maken studenten onder andere kennis met maten voor centrale tendentie, betrouwbaarheidsintervallen, correlatiecoƫfficiƫnten, interne consistentie, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, t-toetsen, chi-kwadraten en eenweg-variantieanalyses.
De theorie uit het handboek wordt in de hoorcolleges behandeld en verder toegelicht, waarna studenten in huiswerkopdrachten zelf aan de slag gaan met het uitvoeren van analyses. In de werkcolleges worden de huiswerkopdrachten en resultatensecties van wetenschappelijke artikelen besproken.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Recommended materials
Book
ISBN:9781526419521
Title:Discovering statistics using IBM SPSS Statistics
Author:Field, A.
Publisher:London/Los Angelos: Thousand Oaks/Sage, 2018.
Edition:5

Instructional modes
Lecture/Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Tests
Written exam
Test weight70
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Assignments
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5