LET-NTCB310
Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB310
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 3
Coordinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1-PER 2  (30/08/2021 to 30/01/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van de cursus:

- ben je in staat theorie over intertekstualiteit toe te passen in een analyse van literaire teksten;
- heb je kennis van de hoofdlijnen uit de Bijbelse en klassieke traditie, kun je reflecteren op de invloed hiervan op literaire teksten van alle tijden, en heb je inzicht in de invloed die veranderende opvattingen over literatuur en maatschappij hierop hebben.

Content
Zowel de Bijbel als teksten uit de klassieke oudheid hebben een constante invloed gehad op de Nederlandse letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot heden. In elke periode had deze intertekstualiteit haar eigen karakter en uiteenlopende verschijningsvormen: van, bijvoorbeeld, verwijzingen naar de Bijbel als bron van christelijke inspiratie in de vroege letterkunde tot aan het postmoderne spel met klassieke motieven in onze hedendaagse literatuur. In deze collegereeks wordt, aan de hand van de door Paul Claes in zijn boek Echo's echo's ontworpen theorie over intertekstualiteit, de rol besproken van diverse Bijbelboeken en klassieke teksten als intertekst in de verschillende tijdvakken van de Nederlandse letterkunde, vanaf de Middeleeuwen tot heden. Er zal aandacht zijn voor Bijbelse en klassieke invloeden op uiteenlopende teksten, zoals Van het leven ons Heeren en werken van auteurs als Cats, Vondel, Emants, Claus, Belcampo en Ilja Leonard Pfeijffer.
Level
BA 2/3
Test information
Eén schriftelijk tentamen.
Required materials
Book
Paul Claes, Echo's Echo's. Nijmegen 2011; verder elke week een primair werk uit een van de tijdvakken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5