LET-NTCMI532
Psycholinguistics of Sign Languages
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCMI532
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Examiner
dr. E.A. Ormel
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. E.A. Ormel
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. E.A. Ormel
Other course modules lecturer
Academic year2017
Period
PER 3-PER 4  (05/02/2018 to 31/08/2018)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afronding van de cursus:


- kun je de unieke karakteristieken van gebarentalen en gebruikers van gebarentalen identificeren.
- kun je herkennen hoe verschillende fenomenen in de psycholinguïstiek van gebarentalen zich verhouden tot fenomenen in gesproken talen, bijvoorbeeld 'tip-of-the-fingers' in gebarentalen ten opzichte van 'tip-of-the-tongue' in gesproken talen.
- herken je de unieke invloed van het gebruik van gebarentaal op het brein van de gebarentaalgebruiker en de rol van onder meer gehoorstatus, omgevingsfactoren en verwervingsleeftijd op de taalverwerking.
- kun je taalkundige onderwerpen bekritiseren die van toepassing zijn op gebarentaalgebruikers en ben je in staat om een reeks experimentele paradigma's te onderscheiden.
- kun je zelfstandig een kleinschalig onderzoek opzetten naar aanleiding van de thema's die in de cursus aan bod komen.

Content

In deze cursus raak je bekend met verschillende unieke aspecten van het gebruik van gebarentalen en de manieren waarop hier onderzoek naar wordt gedaan. Na het gezamenlijk bespreken van een serie onderzoeken in de psycholinguïstiek van gebarentalen zal je zelf een kleinschalig onderzoek opzetten en dit onder begeleiding uitwerken.

Assumed previous knowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Recommended materials
Book
Title:Brain systems mediating semantic and syntactic processing in deaf native signers: biological invariance and modality specificity. PNAS, 106(21), 8784-8789
Author:Capek, C. M., Grossi, G., Newman, A. J., McBurney, S. L., Corina, D.
Publisher:Roeder & Neville, 2009.
Book
Title:Sign language (Ch. 12). In: Introduction to psycholinguistics: Understanding language science.
Author:Traxler, M., 2012.
Book
Title:Age of acquisition effects on the functional organization of language in the adult brain. Brain and Language, 119, 16-29.
Author:Mayberry, R. I., Chen, J.-K., Witcher, P., & Klein, D., 2011
Book
Title:Cross-language effects in visual word recognition: The case of bilingual deaf children. Bilingualism: Language and Cognition, 15(2), 288-303.
Author:Ormel, E., Hermans, D., Knoors, H., & Verhoeven, L., 2012.
Book
Title: Mutual intelligibility among the sign languages of Belgium and the Netherlands. Linguistics, 53(2), 353-374.
Author:Sáfár, A., Meurant, L., Haesenne, T., Nauta, Y. N., De Weerdt, D., & Ormel, E., 2015.
Articles
Title:Aanvullende artikelen volgen gedurende de cursus.

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Blackboard en op de website van de opleiding.

Tests
Paper
Test weight80
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight20
Test typePresentation
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5