LET-RTCBF000
Mentoraat Frans
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF000
Studiepunten (ECTS)0
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.I. Lumbreras
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
JAAR  (04-09-2023 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student is na afloop in staat om:

· Meerdere voorbeelden te benoemen van arbeidsmarktperspectieven ter voorbereiding op de eigen loopbaan.

· de eigen sterke en zwakke punten te benoemen op het gebied van studiehouding en studievaardigheden.

· de studiehouding en studievaardigheden aan te passen op basis van de eigen sterke en zwakke punten.

 

Inhoud

Het mentoraat heeft tot doel de overgang van je vooropleiding naar de universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen. De mentorgroep wordt geleid door een docentmentor en mede begeleid door een aantal studentmentoren. Onderwerpen die aan de orde komen tijdens mentorgesprekken en mentorbijeenkomsten zijn studiehouding (planning, studielast, studievaardigheden), academische cultuur en het studentenleven.

1. Groepsgesprekken

De docentmentor zal naar eigen inzichten een groepsgesprek voeren over de onderwerpen die per moment relevant zijn.

Studentmentoren zullen een aantal groepsbijeenkomsten organiseren rondom de tentamens. Daarnaast zijn studentmentoren bereikbaar via WhatsApp om al jullie vragen te beantwoorden en tips te geven over de studie en het studentenleven.

Vier keer per jaar zullen studentmentoren een nieuwsbrief uitbrengen.

2. Plenaire bijeenkomsten

Er worden drie plenaire bijeenkomsten georganiseerd door de studieadviseur waarbij alle eerstejaars studenten samenkomen. De tijdstippen en locaties worden een paar weken voorafgaand aan de bijeenkomst gecommuniceerd. Elke bijeenkomst duurt een tot twee uur en soms moet je van tevoren een opdracht voorbereiden.

3. Individuele gesprekken

Drie keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen docentmentor en student. Het eerste gesprek nadat de resultaten van tentamenperiode 1 bekend zijn (begin november), het tweede aan het eind van periode 2 (februari) en het derde zal half april plaats vinden.

In deze individuele gesprekken praten docentmentor en student over studievoortgang en andere onderwerpen die ter sprake komen op initiatief van de student of docentmentor.

Bij de studieadviseur kun je terecht met vragen van persoonlijk karakter. De studieadviseur kan ook je vragen beantwoorden over de opzet van de studie, je aanpak of keuzes die je wilt maken.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR

Minimum cijfer
6