LET-RTCBF105
Histoire de la culture française 1: du Moyen Âge aux Lumières
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF105
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Docent
mr. dr. H.M.C.W. Blom
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Wanneer je de cursus met succes hebt afgerond, kun je:
  • De hoofdlijnen van de Franse politieke en maatschappelijke geschiedenis van de 12e-18e eeuw reproduceren;
  • Artistieke werken uit deze periode interpreteren, zowel wat betreft hun formele kenmerken als wat betreft relaties van deze werken met hun cultuurhistorische context;
  • Enkele basale wetenschappelijke concepten en analysetechnieken toepassen op in de cursus behandelde artistieke werken;
  • In een kort essay een beargumenteerde visie geven op een kunstwerk uit deze periode, en deze in helder en correct Frans formuleren;
  • Een mondelinge presentatie houden over een onderwerp uit de Franse cultuurgeschiedenis
 
Après avoir suivi le cours, l’étudiant saura:
  • reproduire les grandes lignes de l’histoire politique et sociale de la France des XIIe-XVIIIe siècles
  • interpréter des œuvres d’art de cette période, en tentant compte de leurs qualités formelles et de leurs rapports avec le contexte historique et culturel
  • appliquer quelques notions scientifiques de base et des techniques d’analyse aux œuvres d’art présentées pendant le cours
  • rédiger des essais qui présentent une vision bien argumentée sur une œuvre d’art datant de cette période, dans un français correct
  • faire une présentation orale sur un sujet issu de l’histoire culturelle française
Inhoud

In deze cursus maakt de student kennis met de Franse cultuur in de breedste zin van het woord, vanaf de middeleeuwen tot en met de Verlichting. Via de bestudering van enkele exemplarische kunstwerken (kathedralen, toneelstukken, schilderijen, romans) krijgt de student een globaal overzicht van de historische ontwikkelingen sinds de middeleeuwen en hun impact op de Franse maatschappij. Daarnaast worden enkele basale theoretische concepten en analysetechnieken aangeboden die de student in staat stellen op de verschillende casussen te reflecteren in de vorm van essays of mondelinge presentaties.

Ce cours offre une introduction à la culture française dans le sens le plus large du terme, du moyen âge aux Lumières. A travers l’étude de quelques œuvres d’art exemplaires (cathédrales, pièces de théâtre, peintures et romans) l’étudiant acquiert un aperçu global des évolutions historiques depuis le moyen âge et leur impact sur la société française. En outre, quelques notions théoriques de base seront introduits, ainsi que des techniques d’analyse qui lui permettront de réfléchir sur les œuvres d’art sous la forme de travaux écrits ou de présentations orales.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

Het vierde leerdoel voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, is iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk Wanneer je de cursus met succes hebt afgerond, kun je in een kort essay een beargumenteerde visie geven op een kunstwerk uit deze periode.
Voorkennis
Aanschuifonderwijs Frans.
VWO Frans vereist.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-2040284107
Titel:Littérature. Textes, histoire, méthode. Tome 1: Moyen Age, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles
Auteur:M.H. Prat & M. Aviérinos (dir.)
Uitgever:Paris: Bordas
Kosten:34,95
Boek
ISBN:9782047355091
Titel:Voltaire
Auteur:Candide
Uitgever:Classiques Bordas, 2016
Kosten:4,99
Boek
ISBN: 9782401054677
Titel:Chronologie de l’histoire de France. Des origines à nos jours.
Auteur:Guillaume Bourel e.a.
Uitgever:Paris, Hatier, coll. Bescherelle culture, 2019
Kosten:15,90
Boek
ISBN:978-2070450008
Titel:Le Bourgeois gentilhomme
Auteur:Molière
Uitgever:Folio Classique
Kosten:2,00

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1 (AT HOME)
Weging30
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5

Dossier 1
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5

Schriftelijk tentamen 2 (AT HOME)
Weging30
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5

Dossier 2
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5