LET-RTCBF106
Histoire de la culture française 2: du romantisme à nos jours
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF106
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.M.W. Marcellesi
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Wanneer je de cursus met succes hebt afgerond, kun je:

  • De hoofdlijnen van de Franse politieke en maatschappelijke geschiedenis sinds 1800 reproduceren;
  • Artistieke werken uit de periode 1800-heden interpreteren, zowel wat betreft hun formele kenmerken als wat betreft relaties van deze werken met hun cultuurhistorische context;
  • Enkele basale wetenschappelijke concepten en analysetechnieken toepassen op in de cursus behandelde artistieke werken;
  • In een kort essay een beargumenteerde visie geven op een kunstwerk uit deze periode, en deze in helder en correct Frans formuleren;
  • Een mondelinge presentatie houden over een onderwerp uit de Franse cultuurgeschiedenisAprès avoir suivi le cours, l’étudiant saura:

  • reproduire les grandes lignes de l’histoire politique et sociale de la France depuis 1800
  • interpréter des œuvres d’art du XIX-XXIe siècle, en tenant compte de leurs qualités formelles et de leurs rapports avec le contexte historique et culturel
  • appliquer quelques notions scientifiques de base et des techniques d’analyse aux œuvres d’art présentées pendant le cours
  • rédiger des essays qui présentent une vision bien argumentée sur une œuvre d’art du XIXe-XXIe siècle, dans un francais correct
  • faire une présentation orale sur un sujet issu de l’histoire culturelle française
Inhoud
In deze cursus maakt de student kennis met de Franse cultuur in de breedste zin van het woord, vanaf de 19e eeuw tot heden. Via de bestudering van enkele exemplarische kunstwerken (romans, toneelstukken, schilderijen, films) krijgt de student een globaal overzicht van de historische ontwikkelingen sinds de Franse revolutie en hun impact op de Franse maatschappij. Daarnaast worden enkele basale theoretische concepten en analysetechnieken aangeboden die de student in staat stellen op de verschillende casussen te reflecteren in de vorm van essays of mondelinge presentaties. Een studiereis naar Parijs is onderdeel van de cursus.

Ce cours offre une introduction à la culture française dans le sens le plus large du terme, de 1800 à nos jours. A travers l’étude de quelques œuvres d’art exemplaires (romans, pièces de théâtre, peintures et films) l’étudiant acquiert un aperçu global des évolutions historiques depuis la Révolution et leur impact sur la société française. En outre, quelques notions théoriques de base seront introduits, ainsi que des techniques d’analyse qui lui permettront de réfléchir sur les œuvres d’art sous la forme de travaux écrits ou de présentations orales. Un voyage d’étude à Paris fait partie du cours.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

Het vierde leerdoel voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, is iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk Wanneer je de cursus met succes hebt afgerond, kun je in een kort essay een beargumenteerde visie geven op een kunstwerk uit deze periode.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of French to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in French might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in French but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test French.

The fourth learning goal of this course is altered for luistertaalstudents, namely "the student can write  a short essay on a work of art from this period".

 
Voorkennis
Aanschuifonderwijs Frans.
VWO Frans vereist.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9782040284770
Titel:Littérature. Textes, histoire, méthode. XIXe et XXe siècles
Auteur:M.H. Prat en M. Aviérinos (dir.)
Uitgever:Paris, Bordas, 1997
Kosten:34,95
Boek
ISBN:978-2070458196
Titel:Boule de Suif
Auteur:Maupassant
Uitgever:Paris, Gallimard, Folio Classique, 2014 (ou autre édition)
Kosten:2,00
Boek
ISBN:9782070306022
Titel:L’Etranger
Auteur:Albert Camus
Uitgever:Paris, Gallimard, Folioplus classiques, 2005 (ou autre édition)
Kosten:6,30
Boek
ISBN:9782401054677
Titel:Chronologie de l’histoire de France
Auteur:Guillaume Bourel e.a.
Uitgever:Paris, Hatier, coll. Bescherelle Histoire, 2019
Kosten:15,90

Werkvormen
At-home PER3 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Cours magistraux et travaux dirigés.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5

Dossier 1
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5

Schriftelijk tentamen 2
Weging30
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5

Dossier 2
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5