LET-RTCBF115
Compétences langagières 3
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF115
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. D.P. Nouveau
Overige cursussen docent
Docent
M. Pédéhour-de Wit, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
• de klanken van het Frans plaatsen in het klanksysteem en correct articuleren in zinsverband;
• zich mondeling en schriftelijk uitdrukken op niveau B2 van het Europees Referentiekader, en het vocabulaire zoals dat wordt aangeboden in Le Mot qu'il Faut deel 1 functioneel gebruiken;
• de behandelde grammatica van het Frans correct toepassen;
• een Nederlandse tekst die een aantal frequent voorkomende contrastieve problemen bevat, in correct Frans vertalen;
• de essentie volgen van een variatie aan documenten in geschreven en gesproken standaard Frans.


au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de :
  • Produire correctement les sons du français et de positionner ces sons dans les tableaux phonétiques des voyelles et consonnes. 
  • S’exprimer au niveau B2 du CECR à l'oral et à l'écrit, et d’utiliser d’une manière systématique le vocabulaire présenté dans Le Mot qu’il faut 1.
  • Appliquer les connaissances grammaticales de la matière traitée, lui assurant une langue adéquate aux normes visées et une bonne orthographe.
  • Traduire un texte néerlandais dans un français correct et idiomatique.
  • Suivre l’essentiel d’une variation de documents sonores, parlés dans un français standard.
Inhoud
In deze cursus, die een vervolg is op Compétences Langagières 2, staan de verschillende domeinen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid centraal. Er wordt aandacht besteed aan het formuleren van mondelinge en schriftelijke taaluitingen in een variatie van situaties en aan het structureren van een uiteenzetting, argumentatie en presentatie. Daarnaast train je je vertaalvaardigheid en ontwikkel je je luistervaardigheid door het beluisteren van authentieke Franse teksten. Buiten de colleges werk je zelfstandig aan je vocabulaire.


Ce cours approfondit les différentes compétences écrites et orales acquises dans Compétences Langagières 1 et 2. Les principaux problèmes de prononciation des apprenants passeront en revue, et vous développerez votre expression écrite et orale (formuler, discuter, présenter, structurer etc.) ainsi que vos compétences de traduction. En dehors des cours, vous travaillez en autonomie votre vocabulaire et compréhension orale.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Aanschuifonderwijs Frans.
VWO Frans vereist.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789046903261
Titel:Grammaire Plus
Auteur:B. Vlugter e.a.
Uitgever:Coutinho
Druk:5
Boek
ISBN:9789046905289
Titel:Vice versa. Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden
Auteur:F. Bakker e.a.
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Boek
ISBN:9789001344245
Titel:Le Mot qu'il faut 1
Auteur:T. Greidanus e.a.
Uitgever:Wolters Noordhoff
Druk:6
Wordt nader bekendgemaakt
Authentieke materialen (liedjes, kranten artikelen, videos) zullen toegankelijkijk worden gemaakt via Brightspace

Werkvormen
At-home PER3 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege / zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Mondeling tentamen
Weging60
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5