LET-RTCBF117
Écriture scientifique
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF117
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Docent
dr. L.M.W. Marcellesi
Overige cursussen docent
Examinator
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Docent
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Coördinator
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs Frans.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het einddoel van de cursus is het schrijven van een essay, waarin de student aantoont op wetenschappelijk, grammaticaal en stilistisch verantwoorde wijze te kunnen reflecteren op een literair, cultureel of historisch onderwerp (overeenkomstig niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader).

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
• gedrukte en digitale wetenschappelijke bronnen zoeken en op hun bruikbaarheid beoordelen;
• het werk van medestudenten kritisch lezen en constructieve feedback geven;
• een beknopte relevante bibliografie opzetten;
• zelfstandig een onderzoekje uitvoeren;
• een essay schrijven dat gekenmerkt wordt door een heldere structuur, een deugdelijke argumentatie, een adequate stijlkeuze, correcte formuleringen en foutloze spelling en interpunctie.

 
Le but du cours est la capacité d’écrire de courts essais scientifiques, argumentés clairement, grammaticalement et stylistiquement adéquats (niveau B1/B2 du Cadre européen commun de référence).
L’étudiant ayant réussi le cours est capable de :
  • trouver et évaluer des sources scientifiques numériques et imprimées
  • lire et commenter les textes rédigés par les autres étudiants
  • établir une bibliographie limitée mais adéquate
  • réaliser individuellement un projet de recherche
  • rédiger un essai ayant une structure claire, une argumentation logique, un style et une formulation adéquats, une présentation et un niveau de vocabulaire et de grammaire appropriés.
Inhoud
De cursus bouwt voort op de in het eerste semester geleerde taalvaardigheden en bestaat uit twee delen: een eerste deel waarin de student vertrouwd raakt met de verschillende stappen van het schrijven van een essay (bibliografie, synthese, onderzoeksvraag, enz.), en een tweede deel waarin de student stapsgewijs oefent met het schrijven van een essay.
Er wordt aandacht besteed aan keuze en afbakening van het onderwerp, het zoeken naar wetenschappelijke literatuur, het structureren van het schrijfproces, het schrijven van inleidingen en conclusies, en aan de indeling en opmaak van het essay.

Le cours fait suite aux cours de compétences langagières du premier semestre et est divisé en deux parties. La première est consacrée à la mise en pratique des étapes nécessaires à la rédaction de textes scientifiques. Elle s’appuie sur une structure par étapes et mène graduellement à la seconde partie du cours dans laquelle l’étudiant rédige un court essai et dans lequel il mettra en pratique toutes les compétences acquises préalablement.
Thématiques abordée par le cours: choix d’un sujet, formulation d’une question/hypothèse scientifique, recherche et sélection de sources, structuration de l’argumentation, rédaction d’une introduction et d’une conclusion, présentation et mise en page.
Niveau

Voorkennis
VWO Frans vereist.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9782807307278
Titel:L’Ecrit universitaire en pratique
Auteur:Cislaru, Georgeta, Claudel, Chantal, Vlad, Monica
Uitgever:De Boeck, Bruxelles, 2017
Druk:3

Werkvormen
Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Travaux dirigés. Les étudiants sont tenus à une participation active aux cours.

Toetsen
Dossier
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5