LET-RTCBF210
Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècle)
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF210
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Docent
prof. dr. A.C. Montoya
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
 • een grote hoeveelheid informatie en teksten met betrekking tot de literatuur van de periode 1600-1900 verwerken, daarbij hoofd- en bijzaken onderscheidend;
 • de belangrijkste literaire stromingen en enkele canonieke auteurs uit deze periode identificeren;
 • enkele belangrijke literatuurwetenschappelijke concepten definiëren en toepassen op de primaire teksten;
 • de primaire teksten analyseren op het niveau van genre, structuur, verteltechniek en taalgebruik;
 • de primaire teksten interpreteren in relatie tot hun revolutionaire context, zowel in relatie met de geschiedenis als met de literatuur;
 • in een langer essay een eigen beargumenteerde visie geven op een literaire tekst, en deze in helder en correct Frans formuleren;
 • actief en voorbereid deelnemen aan een discussie, in het Frans, over een letterkundig onderwerp.
 
Après avoir suivi le cours, l’étudiant saura
 • traiter une quantité considérable de textes primaires et secondaires, en faisant le tri entre l’essentiel et l’accessoire ;
 • identifier les courants littéraires majeurs de la littérature des XVIIe-XIXe siècles, ainsi qu’un certain nombre d’auteurs canoniques ;
 • définir un certain nombre de concepts théoriques et les appliquer aux œuvres lues ;
 • analyser les œuvres lues au niveau de leur genre, structure, technique narrative et langage ;
 • interpréter les œuvres lues en tenant compte de leur contexte révolutionnaire (historique et/ou littéraire) ;
 • rédiger un essai qui présente une vision bien argumentée sur une œuvre littéraire (XVIIe-XIXe siècles), dans un français correct ;
 • faire une présentation sur un fragment littéraire.
 • participer de façon active, et bien préparée, à une discussion en français sur un sujet littéraire.
Inhoud
Aan de hand van een aantal tekstfragmenten en langere werken, zal een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de Franse literatuur vanaf het begin van de 17e eeuw tot het einde van de 19e eeuw. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de Franse revolutie en de wisselwerking tussen literaire teksten en maatschappelijke verandering. Vragen die aan bod zullen komen zijn: hoe werkten literaire teksten als middel om na te denken over de inrichting van een betere maatschappij? Hoe veranderde de verhouding van het individu tot de maatschappij en tot het gezag? En ten slotte: hoe ontwikkelde zich de rol van de literatuur en van de auteur binnen de Franse samenleving, mede als gevolg van de politieke omwentelingen die deze periode hebben gekenmerkt?


La révolution française constitue l’ultime repère pour toute histoire de la France moderne. Cependant, loin d’être la seule révolution dans l’histoire de la première modernité, elle constitue un seul point fort dans une série plus grande d’émeutes, de soulèvements et de révolutions s’échelonnant tout au long du XVIIe au XIXe siècle. Pendant ce séminaire nous étudierons un certain nombre de textes, contextes et fragments représentatifs de la littérature du XVIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle, en nous intéressant surtout à l’idée de la révolution qui a marqué de son empreinte la société de cette période. Il s’agira en particulier d’étudier le lien entre révolution politique, l’Ancien Régime et ses survivances, ainsi que la notion de révolution littéraire. De la sorte, on pourra reconsidérer les grandes périodes de l’histoire littéraire à travers le prisme de ce concept et ses modalités.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

De laatste twee leerdoelen voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, zijn iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk 
Na afloop van de cursus kan de student:
 • in een langer essay een eigen beargumenteerde visie geven op een literaire tekst;
 • actief en voorbereid deelnemen aan een discussie over een letterkundig onderwerp.
 
Voorkennis
Aanschuifonderwijs..
VWO Frans vereist.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.

Verplicht materiaal
Boek
Pierre Corneille, Le Cid, Paris, Belin Gallimard (Classico Collège), 2014
ISBN:9782701183428
Titel:Le Cid
Auteur:Pierre Corneille
Uitgever:Belin Gallimard, 2014
Boek
Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, ed. Michel Delon, Paris, Gallimard Folio, 2016
ISBN:978-2070317479
Titel:Le Neveu de Rameau
Auteur:Denis Diderot
Uitgever:Paris, Gallimard Folio, 2016
Boek
Victor Hugo - Le Dernier Jour d'un condamné, Paris, Gallimard Folio Classique, 2017
ISBN:978-2072699917
Titel:Le Dernier Jour d’un condamné
Auteur:Victor Hugo
Uitgever:Gallimard Folio Classique
Boek
Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte, Paris, Flammarion GF, 1998
ISBN:978-2080710116
Titel:Bruges-la-Morte
Auteur:Georges Rodenbach
Uitgever:Paris, Flammarion GF, 1998
Boek
D.A.F de Sade, La philosophie dans le boudoir, Paris, La Musardine, 1997
ISBN:9782842710200
Titel:La philosophie dans le boudoir
Auteur:D.A.F. de Sade
Uitgever:La Musardine
Boek
Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Paris, Le Livre de poche, 2004
ISBN:9782253085799
Titel:Le Père Goriot
Auteur:Honoré de Balzac
Uitgever:Le Livre de Poche
Boek
Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, ed. J. Mesnard, GF-Flammarion, 2019
ISBN:978-2081489738
Titel:La Princesse de Clèves
Auteur:Madame de Lafayette
Uitgever:GF-Flammarion

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Van de studenten wordt een actieve bijdrage verwacht in de discussie.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1 (AT HOME)
Weging25
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,0

Schriftelijk tentamen 2 (AT HOME)
Weging25
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,0

Werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5