LET-RTCBF211
Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècle)
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF211
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. A.C. Montoya
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.C. Montoya
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.C. Montoya
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. A.C. Montoya
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:

 • een grote hoeveelheid informatie en teksten met betrekking tot de literatuur van de periode 1900-heden verwerken, daarbij hoofd- en bijzaken onderscheidend;
 • de belangrijkste literaire stromingen en enkele canonieke auteurs uit deze periode identificeren;
 • enkele belangrijke literatuurwetenschappelijke concepten definiëren en toepassen op de primaire teksten;
 • de primaire teksten analyseren op het niveau van genre, structuur, verteltechniek en taalgebruik;
 • de primaire teksten interpreteren in relatie tot hun literaire en cultuurhistorische context
 • in een langer essay een eigen beargumenteerde visie geven op een literaire tekst, en deze in helder en correct Frans formuleren;
 • actief en voorbereid deelnemen aan een discussie, in het Frans, over een letterkundig onderwerp.Après avoir suivi le cours, l’étudiant saura

 • traiter une quantité considérable de textes primaires et secondaires, en faisant le tri entre l’essentiel et l’accessoire ;
 • identifier les courants littéraires majeurs de la littérature du XXe siècle, ainsi qu’un certain nombre d’auteurs canoniques ;
 • définir un certain nombre de concepts théoriques et les appliquer aux oeuvres lues ;
 • analyser les œuvres lues au niveau de leur genre, structure, technique narrative et langage ;
 • interpréter les œuvres lues en tentant compte de leur contexte littéraire, historique et culturel ;
 • rédiger des essais qui présentent une vision bien argumentée sur une oeuvre littéraire du XIX-XXIe siècle, dans un francais correct ;
 • participer de façon active, et bien préparée, à une discussion en français sur un sujet littéraire.
Inhoud
Aan de hand van een aantal tekstfragmenten en langere werken, zal een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van de Franse literatuur vanaf het begin van de 20e eeuw tot het heden met name de 'avant-garde'. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de historisch-culturele context, en de wisselwerking tussen literaire teksten en maatschappelijke verandering. Vragen die aan bod zullen komen zijn: hoe werkten literaire teksten als middel om na te denken over de inrichting van een betere maatschappij? Hoe veranderde de verhouding van het individu tot de maatschappij en tot het gezag? Hoe ontwikkelde zich de rol van de literatuur en van de auteur binnen de Franse samenleving en de Franstalige wereld in bredere zin? En ten slotte: wat is de plaats/de rol van de avant-garde?


Pendant le séminaire on s’occupera de textes, contextes et extraits de la littérature du XXe siècle jusqu’à nos jours, s’intéressant particulièrement d'une part à l'avant-garde et d'autre part aux grands courants littéraires de l'époque. Nous les analyserons tant du point de vue des thèmes ou des idées que du point de vue des formes ou des modes d'expression. Nous étudierons l’evolution du champ littéraire et le rapport entre les textes et leur contexte historique et culturel, en nous demandant comment la littérature peut contribuer à une réflexion sur une société changeante.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

De laatste twee leerdoelen voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, zijn iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk 
Na afloop van de cursus kan de student:
 • in een langer essay een eigen beargumenteerde visie geven op een literaire tekst;
 • actief en voorbereid deelnemen aan een discussie over een letterkundig onderwerp.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of French to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in French might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in French but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test French.

The final two learning goals are slightly altered for luistertaalstudents.
After this course the luistertaalstudent can 

 • present their own view on a literary text in a longer essay;
 • participate actively and in a prepared manner in a discussion on a literary subject.
Voorkennis
Aanschuifonderwijs.
VWO Frans vereist.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.

Verplicht materiaal
Boek
M.H. Prat en M. Aviérinos (dir.), Littérature. Textes, histoire, méthode. XIXe et XXe siècles, Paris, Bordas, 2006
ISBN:978-2-04-028477-0
Titel:Littérature. Textes, histoire, méthode. XIXe et XXe siècles
Auteur:M.H. Prat en M. Aviérinos (dir.)
Uitgever:Paris, Bordas, 2006
Boek
Alfred Jarry, Ubu roi, Paris, Librio Théâtre, 2013
ISBN:978-2290076279
Titel:Ubu roi
Auteur:Alfred Jarry,
Uitgever:Paris, Librio Théâtre, 2013
Boek
Alain Mabanckou, Verre cassé, Paris, Points, 2017, ISBN 978-2757864500
ISBN:978-2757864500
Titel:Verre cassé
Auteur:Alain Mabanckou
Uitgever:Paris, Points, 2017
Kosten:7,20
Boek
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 2000
ISBN:978-2708704206
Titel:Cahier d’un retour au pays natal
Auteur:Aimé Césaire
Uitgever:Paris, Présence africaine, 2000
Boek
Simone de Beauvoir, Les Belles images, Paris, Folio, 1972, ISBN 978-2070362431
ISBN:978-2070362431
Kosten:6,90
Boek
Marguerite Duras, Moderato cantabile, Paris, Minuit, 1980
ISBN:978-2707303141
Titel:Moderato cantabile
Auteur:Marguerite Duras
Uitgever:Paris, Minuit, 1980
Kosten:6,50
Boek
Patrick Modiano, Dora Bruder, Paris, Gallimard, Folio, 1999
ISBN:978-2070408481
Titel:Dora Bruder
Auteur:Patrick Modiano
Uitgever:Paris, Gallimard, Folio, 1999

Werkvormen
At-home PER 4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER 4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Van de studenten wordt een actieve bijdrage verwacht in de discussie.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging25
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,0

Schriftelijk tentamen 2
Weging25
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,0

Werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5