LET-RTCBF212
Compétences langagières approfondies 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF212
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Docent
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Examinator
A.A. Nana Gassa Gonga
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student zich in correct Frans uitdrukken in een verscheidenheid aan situaties en zijn taalgebruik aanpassen aan de sociaal-culturele en academische context. Bovendien heeft hij/zij meer zelfvertrouwen ontwikkeld om zich mondeling te uiten. 
Daarnaast kan de student:
- de kennis van de Franse grammatica consolideren, uitdiepen en zelfstandig toepassen op wat pittiger grammaticale kwesties;
- bij het vertalen van een tekst vanuit het Nederlands naar het Frans veel voorkomende contrastieve problemen correct oplossen.

Au terme de ce cours, l 'étudiant sera capable de :
- s’ exprimer correctement et avec aisance dans une multitude de situations, tout en respectant  les contraintes stylistiques et pragmatiques de la langue,
- maîtriser les subtilités grammaticales du français,
- résoudre les problèmes contrastifs émergeant lors de la traduction du néerlandais en français.
Inhoud
Deze cursus borduurt voort op Compétences langagières avancées (B1), en is gericht op het verder ontwikkelen van je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. De verschillende activiteiten richten zich op:
- de grammaticale correctheid van de schrijfvaardigheid, evenals op het vertalen van het Nederlands in het Frans;
- de correctheid van de spreekvaardigheid (duidelijke uitspraak, aangepast ritme), evenals het gebruik van actueel gesproken Frans in verschillende sociaal-culturele contexten. 

Ce cours approfondit les compétences écrites et orales acquises dans Compétences avancées B1 et vise à la consolidation de celles-ci.
Les activités en présentiel se concentrent sur :
- la correction grammaticale en production écrite, et la traduction de textes du néerlandais au français, 
- la maîtrise de l'expression orale (intelligibilité de la diction, contrôle grammatical), aussi bien que la maîtrise sociolinguistique et pragmatique de la langue.

Ce cours sera interactif et aura lieu sous forme d’interventions orales, d’activités de traduction de textes, et d’exercices plus ciblés (présentant des défis lexicaux et grammaticaux). Une présence assidue et une participation active aux cours est indispensable, de même qu’un investissement personnel de la part des étudiants dans la préparation des travaux hebdomadaires en dehors des heures de cours.
 
Niveau

Voorkennis
Na het behalen van LET-RTCBF115 Compétences langagières avancées 1 en LET-RTCBF116 Compétences langagières avancées 2.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789046905289
Titel:Vice versa Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden
Auteur:Freek Bakker, Christian Chatot, Matthijs Engelberts, Tom de Wolf
Uitgever:Coutinho, 2016
Druk:3
Wordt nader bekendgemaakt
Boek
ISBN:9789046903261
Titel:Grammaire Plus
Auteur:B. Vlugter e.a.
Uitgever:Coutinho
Druk:5
Kosten:63,00

Aanbevolen materiaal
Boek
ISBN:9789001344252
Titel:Le Mot qu'il faut 2
Auteur:T. Greidanus e.a.
Uitgever:Groningen, Wolters-Noordhoff, 2003
Boek
ISBN:9789081884334
Titel:Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal
Auteur:Ch. de Kok e.a.
Uitgever:Boekenservice
Druk:1
Kosten:42,00

Werkvormen
Werkcollege / zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5