LET-RTCBF213
Compétences langagières 6
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF213
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. L.M.W. Marcellesi
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.M.W. Marcellesi
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.M.W. Marcellesi
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.M.W. Marcellesi
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.P. Nouveau
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
• zich in correct Frans uitdrukken in een verscheidenheid aan situaties
• adrem reageren in minder verwachtte situaties
• zijn taalregister aanpassen aan de sociaal-culturele en academische context
• zich spontaan, efficiënt en overtuigend uiten
• de kennis van de Franse grammatica zelfstandig toepassen op wat pittiger grammaticale kwesties
• bij het vertalen van een tekst vanuit het Nederlands naar het Frans voorkomende contrastieve problemen correct oplossen.
 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de :
  • s’exprimer correctement et avec aisance dans une multitudes de situations
  • réagir adéquatement dans des situations relativement inattendues
  • adapter son registre de langue à la situation
  • s'exprimer de manière spontanée, efficace et convaincante
  • maîtriser les subtilités grammaticales de structures cmplexes
  • résoudre les problèmes contrastifs émergeant lors de la traduction
Inhoud
Deze cursus borduurt voort op Compétences Langagières 5, en is gericht op het verder ontwikkelen van je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. De verschillende activiteiten richten zich op:
  • de grammaticale correctheid van de schrijfvaardigheid, evenals op het vertalen van het Nederlands in het Frans
  • de correctheid van de spreekvaardigheid, de spontaniteit en de kracht van het formuleren, met de doelen om o.a. ad rem te kunnen reageren in onvoorspelbare situaties en verschillende publiek te overtuigen

Ce cours, dans la lignée directe de Compétences Langagières, sera interactif. Il prendra la forme d'interventions orales diverses, d'activités de traduction de textes et d'exercices plus ciblés, présentant à la fois des défis lexicaux et grammaticaux et permettant aux étudiants d'exercer l'éloquence. Une présence assidue et une participation active aux cours est indispensable, de même qu'un investissement personnel régulier dans la préparation des travaux hebdomadaires en dehors des heures de cours.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Aanschuifonderwijs.
Ingangseisen: LET-RTCBF113, 114, 115 en 116 (Compétences langagières 1-4).
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
authentieke materiaal (videos, kranten artikelen, films etc.) zullen via BS toegankelijk worden gemmakt.

Aanbevolen materiaal
Boek
T. Greidanus e.a., Le Mot qu'il faut 2, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2003
ISBN:9789001344252
Titel:Le Mot qu'il faut 2
Auteur:T. Greidanus e.a.,
Uitgever:Groningen, Wolters-Noordhoff, 2003

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege / zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5