LET-RTCBF214
Théories et méthodes pour analyser la francophonie
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF214
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.Q. Shuman
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
  • De belangrijkste theorieën en debatten binnen de taalkunde en letter-/cultuurkunde benoemen en plaatsen in hun theoretische context.
  • Kritisch reflecteren op de gebruikte methodologie in bestaande studies op het gebied van de taalkunde en letter-/cultuurkunde.  
  • Een goed onderbouwde keuze maken uit een breed scala aan taalkundige, cultuurkundige en literatuurwetenschappelijke benaderingen bij het bestuderen van een taalkundig, cultuurkundig of literair onderwerp;
  • Zelfstandig een klein onderzoek opzetten ter bestudering van een nieuw taalkundige of literaire casus, en deze in de vorm van een onderzoeksopzet presenteren.

Après avoir terminé ce cours, vous serez capable de :
  • Positionner les théories et débats les plus pertinents en matière de linguistique et sciences littéraires/culturelles.
  • Evaluer d’une manière critique les méthodologies utilisées dans des études existantes.
  • Motiver le choix de la méthode à adopter pour une grande variété de recherches littéraires, linguistiques et culturelles.
  • Monter votre propre projet de recherche et justifier la méthodologie proposée.  
Inhoud
In deze cursus ga je aan de slag met de belangrijkste methodologische vraagstukken binnen de taalkunde, cultuurkunde en literatuurwetenschap. Je verwerft inzicht in de belangrijkste theorieën en debatten binnen deze domeinen en je leert zelf kritisch naar methodologieën en argumenten te kijken en hierover te rapporteren. Je sluit de cursus af met een klein, zelf opgezet onderzoek waarin je de door jou gekozen methodologie verantwoordt.  


Ce cours regardera de plus près les questions méthodologiques pour la recherche en linguistique et sciences culturelles et littéraires. Vous vous familiarisez avec les débats les plus pertinents dans chacune des disciplines et vous apprenez à juger d’une manière critique différentes méthodologies et perspectives. Pour terminer ce cours, vous montez votre propre projet de recherche où vous justifierez la méthodologie adoptée.
 
Niveau

Voorkennis
VWO Frans vereist.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Documenten op Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Van de studenten wordt een actieve bijdrage verwacht in de discussie.

Toetsen
Dossier
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5