LET-RTCBF215
Traduction F - N
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF215
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Open voor exchangestudenten die voldoen aan toegangseis, geen limiet.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
  • recente vakliteratuur over het vertalen zelfstandig verwerken;
  • de belangrijkste vertaalwetenschappelijk begrippen en theorieën reproduceren en toepassen in een concrete vertaalcontext;
  • opiniërende en literaire tekstfragmenten vertalen op het niveau van de professionele moedertaalgebruiker;
  • kritisch reflecteren op de gemaakte keuzes in de eigen vertaling in de vorm van een annotatie.
Inhoud
De cursus is gericht op het vertalen in het Nederlands van teksten of tekstfragmenten van opiniërende en literaire aard. Studenten worden ingewijd in de belangrijkste theorieën, methoden en begrippen uit de vertaalwetenschap. Met deze bagage op zak gaan zij aan de slag met het vertalen zelf: het analyseren van vertaalcontexten, het ontwikkelen van vertaalstrategieën, het verantwoorden van gemaakte keuzes en het kritisch reflecteren over de in het Nederlands opgestelde vertaling. Gastsprekers uit het veld geven een inkijkje in hun deel van de vertaalwereld en laten de studenten proeven van de talrijke uitdagingen die komen kijken bij het vertalen van een Franse brontekst naar een Nederlandse doeltekst.
Niveau

Voorkennis
VWO Frans vereist.
Na het behalen van LET-RTCBF212 Compétences langagières approfondies 1.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Paul Claes, Gouden vertaalregels. Tips voor beginnende [en andere] vertalers, Nijmegen, Vantilt, 2018

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkcollege in Nederlands (F-N) en in Frans (F-N). Er geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,0

Dossier
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5