LET-RTCBF217
The francophone African novel (in translation)
Course infoSchedule
Course moduleLET-RTCBF217
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Romance Languages and Cultures;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. A.C. Montoya
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. A.C. Montoya
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. A.C. Montoya
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. A.C. Montoya
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 2  (06/11/2023 to 28/01/2024)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
RemarksNote for exchange students: you cannot take this course if your French proficiency level is not at least B1/B2.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
 
  • de belangrijkste informatie reproduceren over de geschiedenis en hedendaagse ontwikkeling van romans geschreven door postkoloniaal Franstalig Afrikaanse auteurs;
  • enkele basisconcepten uit de postkoloniale theorie uitleggen en toepassen op hedendaagse romans van Franstalig Afrikaanse auteurs;
  • deze romans interpreteren vanuit hun historische, culturele en politieke context ;
  • uitleggen hoe deze en soortgelijke romans een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over identiteit en migratie;
  • een eigen onderbouwde analyse presenteren van een onderwerp van eigen keuze op het gebied van de hedendaagse Franstalige Afrikaanse roman.
Content
In deze cursus bestuderen studenten een aantal representatieve hedendaagse romans van auteurs uit Franstalig Afrika. Vanuit een brede historische context zal gekeken worden hoe deze moderne Afrikaanse romans vorm geven aan thema’s als identiteit, migratie en de doorwerking van de geschiedenis in het heden. Tevens zal worden onderzocht hoe deze romans zich verhouden tot de rol van de Franse taal bij het creëren en in stand houden van ongelijke (post)koloniale machtsverhoudingen, en hoe dit hun plaats binnen het bredere (Franstalig) literaire veld beïnvloedt. Specifieke aandacht zal hiermee ook uitgaan naar de geschiedenis van mobiliteit en migratie vanaf de laat-koloniale tijd tot heden. Er zal tenslotte worden stilgestaan bij de (narratologische) mogelijkheden en beperkingen van het romangenre om een stem te geven aan verschillende groeperingen binnen moderne postkoloniale samenlevingen, inclusief Afrikaanse migrantengemeenschappen in Europa. Hoe kunnen deze romans, kortom, huidige maatschappelijke debatten helpen nuanceren die betrekking hebben op de verwevenheid van Europa en Afrika in een geglobaliseerde wereld?


 
Level

Presumed foreknowledge
 
Test information

Specifics
The course will be taught in English, and all texts are available in English. However, French students are encouraged to read the primary texts in French. Should students wish, and should their language proficiency allow it, the course may also be taught (partly) in French.
Required materials
Book
Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, Paris, Livre de Poche, 2023 (of Engelse of Nederlandse vertaling)
ISBN:978-2253937715
Costs:9.70

Recommended materials
Book
Leonora Miano, La Saison de l'ombre, Pocket 2015 (Nederlandse vertaling: Hoelang nog duurt de nacht, Van Gennep 2014)
ISBN:978-2266248778
Costs:7.70
Book
Ken Bugul, Le baobab fou, Présence africaine 2010 (Engelse vertaling: Abandoned Baobab: The Autobiography of a Senegalese Woman, University of Virginia Press, 2008)
ISBN:978-2708708037
Costs:21.14
Book
Tierno Monenembo, Le terroriste noir, Paris, Points 2012 (of Engelse vertaling: The Black Terrorist, Diasporic Africa Press, 2015)
ISBN:978-2757892879
Costs:6.90
Book
Gauz, Debout-payé, Paris, Livre de Poche, 2015 (of Engelse vertaling: Standing Heavy, Quercus Publishing, 2023)
ISBN:978-2253185550
Costs:7.40

Instructional modes
Lecture / Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5