LET-RTCBF302
Méthodes littéraires et culturelles
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF302
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. E.M.A.F.M. Radar
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M.A.F.M. Radar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M.A.F.M. Radar
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M.A.F.M. Radar
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 3-PER 4  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:

  • uit een brede scala aan taalkundige en literatuurwetenschappelijke benaderingen een goed onderbouwde keuze maken bij het bestuderen van een nieuw taalkundige of literaire casus;
  • zelfstandig een klein onderzoek opzetten ter bestudering van een nieuw taalkundige of literaire casus, en deze in de vorm van een onderzoeksopzet presenteren;
  • een taalkundig of literatuurwetenschappelijk argument beoordelen, alsmede reflecteren op de eigen praktijk bij het analyseren van een nieuwe casus of bij het bestuderen van een vraag uit de taalkunde of letterkunde;
  • overzicht krijgen van de belangrijkste theorieën en debatten binnen een zelfgekozen subdomein van de taalkunde of literatuurwetenschap, en deze op een geordende en kritische manier schriftelijk weergeven.
Inhoud
Na een eerste gemeenschappelijke bespreking van het Stappenplan BA-werkstuk en bespreking en inventarisering van taalkundige, letterkundige of cultuurkunde onderwerpen wordt de cursus opgesplitst in twee groepen: Méthodes littéraires (E. Radar) en Méthodes linguistiques (J. Berns).
In Méthodes linguistiques wordt inzicht gegeven in de methoden en technieken van de taalkunde, in het bijzonder toegepast op het Frans. Aan de hand van syntactische en fonologische voorbeelden duidelijk gemaakt wat observationele, descriptieve en explicatieve adequaatheid is, wat geldt als een taalkundig argument en wat de methoden en technieken van de taalkunde zijn. Een belangrijk onderdeel van het college bestaat uit het schrijven van een taalkundig dan wel cultuurkundig onderzoeksvoorstel (eventueel gebaseerd op het PFC corpus (Phonologie du français contemporain) en uit een eerste opzet (status questionis, theoretisch kader bronnen) van het uiteindelijk te schrijven BA werkstuk.
In het onderdeel Méthodes littéraires wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste literatuurwetenschappelijke theorieën en debatten over literariteit, de auteur, receptie-esthetica, literatuursociologie, gender- en cultuurhistorische benaderingen van literaire teksten. Wij zullen in het bijzonder ook stilstaan bij de Amerikaanse cultural studies en hun relevantie voor de studie van de Franse cultuur. Een belangrijk onderdeel van het college bestaat uit het schrijven van een letterkundig dan wel cultuurkundig onderzoeksvoorstel en uit een eerste opzet (status questionis, theoretisch kader, bronnen) van het uiteindelijk te schrijven BA werkstuk.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
VWO Frans vereist

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home 02 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier
Weging50
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Take-hometentamen
Weging50
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5