LET-RTCBF303
Actualités culturelles
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF303
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. D.P. Nouveau
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D.P. Nouveau
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.P. Nouveau
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.P. Nouveau
Overige cursussen docent
Docent
M. Pédéhour-de Wit, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 3  (03-02-2020 t/m 10-04-2020)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
  • Het Franse medialandschap analyseren alsmede de impact van nieuwe technologieĆ«n op dit landschap in het digitale tijdperk
  • Een beter inzicht krijgen in het cultuurbeleid en begrijpen welke discussies hierbij gepaard gaan
  • Een eenvoudig begrippenapparaat toepassen op de bestudeerde casussen
  • In korte mondelinge en schriftelijke verslagen een eigen beargumenteerde visie geven op de hedendaagse Franstalige media, en deze in helder en correct Frans formuleren
Inhoud
In deze cursus maken studenten kennis met recente ontwikkelingen op het gebied van de culturele en creatieve sectoren van de media in Frankrijk. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen in het medialandschap (de geschreven en audiovisuele pers, de alternatieve media), de betrekkingen tussen financiĆ«le groepen en media en het cultureel beleid. 
Studenten doen verslag van hun bevindingen tijdens het college in een aantal presentaties en essays die gestoeld zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten over de betekenis van deze culturele uitingen in relatie tot huidige debatten.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
VWO Frans vereist

Verplicht materiaal
Artikelen
De secundaire literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
ISBN:978-2912107008
Titel:Sur la Télévision
Auteur:Pierre Bourdieu
Uitgever:Raisons d'agir Editions

Werkvormen
Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier
Weging100
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5