LET-RTCBF304T
Bachelorwerkstuk Taalkunde Frans
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF304T
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Het werkstuk is bedoeld als een proeve van bekwaamheid en dient op zichzelf te staan. Het is dus niet bedoeld als afronding van een stage of ter voorbereiding op een MA-scriptie, maar biedt wel een mogelijkheid tot een eerste intensieve kennismaking met de literatuur over een onderwerp waarop later door middel van eigen onderzoek kan worden voortgebouwd.

Inhoud
Het bachelorwerkstuk, een afsluitend werkstuk op een van de terreinen van de opleiding, zet de kroon op de bachelorfase. Zoals al eerder vermeld is het hier dat de student laat zien in staat te zijn de opgedane kennis toe te passen op een van de deelgebieden van de studierichting en daarover op wetenschappelijk verantwoorde wijze te rapporteren. Het bachelorwerkstuk is een essay over een afgebakend onderwerp dat in het Frans, respectievelijk het Spaans geschreven wordt. Er staan 10 studiepunten voor het werkstuk. Het onderwerp ligt op een van de vakgebieden: Taalkunde, Letterkunde of Cultuurkunde en wordt bepaald in overleg met de betrokken begeleider. Voor richtlijnen, zie het Stappenplan BA-werkstuk en de schrijfwijzer RTC op de homepage van STIP (http://www.ru.nl/stip/schrijfwijzers-per/schrijfwijzer-2/)
Iedere student wordt uitgenodigd een onderwerp voor het bachelorwerkstuk te kiezen, maar het is uiteindelijk aan de opleidingsco√∂rdinator en de begeleider om toestemming te verlenen dan wel te onthouden.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Werkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
6