LET-RTCBS104
Teoría y práctica de la investigación
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS104
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalSpaans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Docent
dr. D. Mourenza Urbina
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Voor Exchangestudenten, indien Spaanstalig.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus, is de student in staat om:
  • relevante zoeksystemen en databases te gebruiken voor het verzamelen van wetenschappelijke bronnen;
  • de wetenschappelijke waarde van bronnen te beoordelen en deze samen te vatten;
  • de richtlijnen van MLA of APA toe te passen voor het correct citeren van bronnen;
  • een relevante, afgebakende onderzoeksvraag te formuleren;
  • een coherente argumentatielijn te schrijven;
  • constructieve feedback op teksten van studiegenoten te geven en verwerken.

 
Inhoud
In deze cursus komen academische vaardigheden aan bod die essentieel zijn voor wetenschappelijk onderzoek: het verzamelen, beoordelen en citeren van bronnen, het formuleren van argumenten en onderzoeksvragen, het geven en ontvangen van peer-review. De studenten passen deze vaardigheden toe in concrete portfolio-opdrachten, aan de hand waarvan ze toewerken naar een academisch essay.
Niveau

Voorkennis
 
Toetsinformatie
 
Bijzonderheden
Voertaal: Spaans
Verplicht materiaal
Teksten
Francisca Jungslager & Wilma Maljaars. Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. 1ste editie. Coutinho, 2016.

Aanbevolen materiaal
Teksten
Andere teksten worden t.z.t. ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Instructie- en werkcollege, bezoek Madrid en presentaties.

Toetsen
Dossier 1
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Dossier 2
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5