LET-RTCBS116
Español 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS116
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Examinator
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 2  (02-11-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Bijvakkers kunnen inschrijven, mits toestemming van opleiding.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:

• de uitspraakregels van het Spaans toepassen met een uitspraak die voldoende helder is om te worden verstaan;
• een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om eenvoudige gesprekken over woonomgeving, familie, hobby's, opleiding en/of werk te voeren. Het niveau van  de gesprekken komt ongeveer overeen met A2 van het CEFR;
• zinnen en de meer frequente woorden uit gesproken Spaans begrijpen die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer, zoals informatie over de student zelf en familie, winkelen, plaatselijke omgeving of werk.;
• Eenvoudige teksten (diverse genres) schrijven over de persoonlijke levenswereld, gebruik makend van structuurwoorden zodat de teksten een logische structuur hebben en coherent zijn. Het niveau van de teksten ligt tussen A1 en A2 van het CEFR;
• eenvoudige Spaanse teksten uit tijdschriften en kranten over alledaagse onderwerpen begrijpen, zoals vrije tijd en hobby's, vakantie en reizen. De relevante informatie eruit halen.
• Strategieën toepassen om onbekende Spaanse woorden toch te kunnen begrijpen.
• De juiste Spaanse schrijfwijze kennen en toepassen, met name het schrijven van accenten.
• Een grotere kennis hebben van het Spaanse cultuurgebied en een zekere culturele gevoeligheid hebben om makkelijk contact te leggen met Spaanssprekenden.

Inhoud

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-84-16347-79-7
Titel:Campus Sur A1-B1 Libro del alumno
Auteur:F. Rosales et al.
Uitgever:Difusión
Kosten:30,00
Boek
ISBN:978-84-16347-99-5
Titel:Campus Sur A1-B1 Cuaderno de ejercicios
Auteur:F. Rosales Varo et al.
Uitgever:Difusión
Kosten:20,00
Internet pagina's
Koop een "Cuenta Premium de Campus Difusión". Hiermee kun je ook oefenen in de digitale omgeving van Difusión, de uitgever van de boeken waarmee je werkt in deze cursus. Ga naar https://campus.difusion.com/

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege / Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5