LET-RTCBS116
Spanish 2
Course infoSchedule
Course moduleLET-RTCBS116
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Romance Languages and Cultures;
Lecturer(s)
Lecturer
D.J.H. Lotgerink
Other course modules lecturer
Coordinator
drs. M.S. Nas
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
drs. M.S. Nas
Other course modules lecturer
Examiner
drs. M.S. Nas
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. M.S. Nas
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 2  (07/11/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
RemarksAanschuifminor
Bijvakkers kunnen inschrijven, mits toestemming van opleiding.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:

• de uitspraakregels van het Spaans toepassen met een uitspraak die voldoende helder is om te worden verstaan;
• een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om eenvoudige gesprekken over woonomgeving, familie, hobby's, opleiding en/of werk te voeren. Het niveau van  de gesprekken komt ongeveer overeen met A2 van het CEFR;
• zinnen en de meer frequente woorden uit gesproken Spaans begrijpen die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer, zoals informatie over de student zelf en familie, winkelen, plaatselijke omgeving of werk.;
• Eenvoudige teksten (diverse genres) schrijven over de persoonlijke levenswereld, gebruik makend van structuurwoorden zodat de teksten een logische structuur hebben en coherent zijn. Het niveau van de teksten ligt tussen A1 en A2 van het CEFR;
• eenvoudige Spaanse teksten uit tijdschriften en kranten over alledaagse onderwerpen begrijpen, zoals vrije tijd en hobby's, vakantie en reizen. De relevante informatie eruit halen.
• Strategieën toepassen om onbekende Spaanse woorden toch te kunnen begrijpen.
• De juiste Spaanse schrijfwijze kennen en toepassen, met name het schrijven van accenten.
• Een grotere kennis hebben van het Spaanse cultuurgebied en een zekere culturele gevoeligheid hebben om makkelijk contact te leggen met Spaanssprekenden.

Content

Presumed foreknowledge
Alleen toegankelijk voor studenten die LET-RTCBS115 Español 1 hebben gevolgd of studenten die persoonljik toestemming hebben gekregen van de docent (M. Nas).
Required materials
Book
ISBN:978-84-16347-79-7
Title:Campus Sur A1-B1 Libro del alumno
Author:F. Rosales et al.
Publisher:Difusión
Costs:30.00
Book
ISBN:978-84-16347-99-5
Title:Campus Sur A1-B1 Cuaderno de ejercicios
Author:F. Rosales Varo et al.
Publisher:Difusión
Costs:20.00
Websites
Koop een "Cuenta Premium de Campus Difusión". Hiermee kun je ook oefenen in de digitale omgeving van Difusión, de uitgever van de boeken waarmee je werkt in deze cursus. Ga naar https://campus.difusion.com/

Instructional modes
Lecture / Seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio
Test weight40
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Written Exam
Test weight30
Test typeDigital exam with CIRRUS
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Oral Exam
Test weight30
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5