LET-RTCBS120
Texto y contexto: metodología para el análisis cultural y literario
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS120
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalSpaans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. M.J. Hristova
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Voor Exchangestudenten, indien Spaanstalig.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na het succesvol afronden van deze cursus, kan de student:

  • relevante theoretische teksten rond culturele representaties begrijpen;
  • diverse culturele representaties uit de Spaanstalige wereld bestuderen met behulp van relevante onderzoeksmethoden voor culturele en literaire analyse;
  • een academisch essay afronden over één of meerdere culturele representaties uit de Spaanstalige wereld waarin bovengenoemde methoden in de praktijk worden gebracht.
Inhoud
Culturele representaties zijn imaginaire werkelijkheden die overal terug te vinden zijn. Ze beïnvloeden ons begrip van het verleden, nationale en regionale identiteiten, genderverschillen, het lichaam, niet-menselijk leven. In deze cursus komen de theoretische grondbeginselen rond representatie aan bod en bespreken we een aantal relevante onderzoeksmethodes voor de analyse van diverse culturele representaties in o.a. literatuur, film en performances uit de Spaanstalige wereld. ‘Texto y contexto’ sluit nauw aan bij de cursussen ‘Struggles of Identity in the Hispanic World’, ‘Crossing Borders in the Hispanic World’ en ‘La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico’, waarin de analyse van culturele representaties uit de Spaanstalige wereld verder wordt uitgediept aan de hand van specifieke gevalsstudies rond identity politics, grenzen en mensenrechten.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Spaans.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Spanish to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Spanish might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in Spanish but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Spanish.
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Het materiaal wordt t.z.t. ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Primera mitad de la clase: presentación teórica del profesor. Segunda mitad: debate sobre lecturas y películas. Se espera una participación activa de los estudiantes, la cual habrá de manifestarse en los debates en clase y en una preparación adecuada de las lecturas.

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opmerking
met deadline