LET-RTCBS121
Obras maestras de la literatura hispánic
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS121
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. D. Mourenza Urbina
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Mourenza Urbina
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Mourenza Urbina
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Mourenza Urbina
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus:
  • beschikt de student over kennis en inzicht in belangrijke stromingen en ontwikkelingen in de Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur;
  • heeft de student zijn/haar repertoire van primaire teksten uit de Spaanstalige literatuur (poëzie, toneel, korte verhalen, romans, essays) substantieel uitgebreid;
  • begrijpt de student de basis elementen van de narratologie en kan deze toepassen;
  • kan de student deze kennis op adequate wijze inzetten bij de analyse van literaire teksten en deze plaatsen in het brede kader van literair-historische ontwikkelingen.
Al completar este curso satisfactoriamente:
 
  • el/la estudiante tiene conocimiento y comprensión de las corrientes y desarrollos importantes en la literatura española e hispanoamericana;
  • el/la estudiante ha ampliado sustancialmente su repertorio de textos primarios de la literatura en lengua española (poesía, teatro, cuentos, novelas, ensayos);
  • el/la estudiante entiende y puede aplicar una serie de herramientas básicas de la narratología;
  • el/la estudiante es capaz de utilizar estos conocimientos de manera adecuada en el análisis de textos literarios y situarlos en el amplio contexto de los desarrollos histórico-literarios.
Inhoud
Deze cursus biedt een grondige kennismaking met literaire sleutelwerken uit Spanje en Spaans-Amerika. Diverse primaire teksten (poëzie, toneel, essays, korte verhalen, romans) zullen worden bestudeerd in het kader van belangrijke literair-historische ontwikkelingen en vanuit verschillende literair-wetenschappelijke invalshoeken. Tegelijkertijd zal de methodologische basis voor literaire analyse worden verschaft.

Este curso proporciona una introducción profunda a obras literarias clave de España e Hispanoamérica. Se estudiarán varios textos primarios (poesía, teatro, ensayos, cuentos, novelas) en el contexto de desarrollos histórico-literarios importantes y desde diferentes perspectivas científico-literarias. A la vez, se proporcionarán las bases metodológicas para el análisis literario.
Niveau

Voorkennis
No se puede tomar este curso si el nivel de dominio del español no es al menos B1/B2.

You cannot take this course if your Spanish proficiency level is not at least B1/B2.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Spaans.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Spanish to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Spanish might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in Spanish but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Spanish.
Aanbevolen materiaal
Teksten
Primaire en secundaire teksten worden t.z.t. ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Take-home 1
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Take-home 2
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5