LET-RTCBS122
Analyse van Beeld
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS122
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
M.L. Mekenkamp, MA
Overige cursussen docent
Docent
M.L. Mekenkamp, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.L. Mekenkamp, MA
Overige cursussen docent
Examinator
M.L. Mekenkamp, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
  • de meest gangbare technische termen binnen de analyse van beeld toepassen;
  • een film en ander beeldmateriaal analyseren op alle formele kenmerken en deze analyses koppelen aan een interpretatie in een schriftelijk verslag, zowel individueel als in groepsverband, waarbij de culturele en maatschappelijke context van productie en receptie in acht wordt genomen.
  • belangrijke films en ander beeldmateriaal uit de Spaanstalige wereld identificeren en contextualiseren.
Inhoud
Communiceren over beelden is nauwelijks mogelijk zonder analyse. Analyse legt de onderdelen van een visueel object bloot met behulp van een algemeen begrippenkader en leidt tot inzicht in een object en tot een interpretatie ervan. Analyse van beeldmateriaal vergt veel oefening en kijkervaring. Voor het onderdeel beeld leer je om aan de hand van het boek Film Art de vele elementen van het beeld te analyseren in verschillende soorten beeldmateriaal. De nadruk in de cursus ligt vooral op speelfilms. 

Bij dit vak volg je een tiental colleges samen met de studenten Algemene Cultuurwetenschappen waarin je alle handvaten aangereikt krijgt op het gebied van filmanalyse en een repertoire opbouwt van belangrijke films uit de filmgeschiedenis. Daarna zal je in een viertal colleges nader ingaan op een aantal belangrijke speelfilms uit de Spaanstalige wereld.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk Tentamen
Weging 56
Toetsvorm Schriftelijk tentamen
Gelegenheden Blok PER 2, Blok PER 3
Minimumcijfer
5,5

Portfolio I
Weging 14
Toesvorm Werkstuk
Gelegenheden Blok PER 2, Blok PER 3

Portfolio II
Weging 30
Toesvorm Werkstuk
Gelegenheden Blok PER 2, Blok PER 3
Minimumcijfer
5,5
 
Bijzonderheden
Deze cursus bestaat uit twee interactieve hoorcolleges per week, waarna aansluitend een filmvertoning plaatsvindt. Ter voorbereiding van de colleges wordt van studenten verwacht dat ze het betreffende hoofdstuk uit het handboek lezen en eventueel de Cerego-module volgen. Tijdens het college wordt actieve participatie verwacht. Van studenten wordt verwacht dat ze na het hoorcollege de film bekijken en de opdracht maken. 
 
Verplicht materiaal
Boek
David Bordwell, Kristin Thompson, Jeff Smith (eds.). Film Art: An introduction. New York: McGraw-Hill Education, 2020 (12th edition)
ISBN:9781259253317
Titel:Film Art: An introduction
Auteur:David Bordwell, Kristin Thompson, Jeff Smith
Uitgever:New York: McGraw-Hill Education
Druk:12
Kosten:50,00

Aanbevolen materiaal
Teksten
Teksten worden t.z.t. ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging56
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Portfolio 1
Weging14
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Portfolio 2
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5