LET-RTCBS210
Estereotipos en la cultura hispánica
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS210
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalSpaans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. La Haije
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Voor Exchangestudenten, indien Spaanstalig.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
  • beschrijven wat de rol van cultuuruitingen (literaire teksten, essays, films en performances) is voor de representatie van nationale en regionale identiteiten in de Spaanstalige wereld;
  • uiteenlopende culturele representaties analyseren, daarbij gebruik makend van relevante onderzoeksmethoden uit het veld van de Cultural Studies;
  • een essay afronden over één of meerdere culturele representaties waarin bovengenoemde methoden in de praktijk worden gebracht;
  • zijn of haar onderzoek verbinden met de dominante onderzoekslijnen van de studierichting Spaanse Taal en Cultuur.
Inhoud
Culturele representaties zijn imaginaire werkelijkheden die overal terug te vinden zijn en hebben invloed op de manier waarop we verschillen tussen ‘onze’ cultuur en ‘andere’ culturen begrijpen. Ze beïnvloeden ons begrip van de geschiedenis, van nationale en regionale identiteiten en van gender-verschillen. Het doel van deze cursus is om een aantal culturele representaties in de Spaanstalige wereld onder de loep te nemen. We vertrekken vanuit de theorieën van Stuart Hall en Edward Said om te bekijken hoe verschillende representaties met elkaar in verband staan en in conflict kunnen treden. Op deze manier kunnen we de Spaanstalige culturen leren begrijpen als een spanningsveld waarin verschillende actoren bestaande culturele representaties kunnen versterken, bekritiseren of herzien. De cursus houdt daarmee nauw verband met de B2-cursus “Identidad y diversidad”.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
B1-vakken Cultuurkunde Spanje, Cultuurkunde Spaans-Amerika en Teoría cultural

Voor Exchangestudenten, indien Spaanstalig.

Aanbevolen materiaal
Teksten
Een selectie theoretische teksten en andere bronnen wordt t.z.t. ter beschikking gesteld.
Titel:Een selectie theoretische teksten en andere bronnen wordt t.z.t. ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Instructie- en werkcollege, dossieropdrachten en essay.

Toetsen
Take-home tentamen
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opmerking
Take-hometentamen met deadline

Dossier
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5