LET-RTCBS213
Vertalen Spaans-Nederlands
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS213
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands, Spaans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Mulder
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
  • teksten met een oplopende moeilijkheidsgraad adequaat vertalen van het Spaans naar het Nederlands;
  • de voornaamste verschuivingen die zich voordoen tijdens het vertaalproces herkennen en benoemen met behulp van vertaaltheoretische begrippen;
  • kritisch reflecteren op de gemaakte keuzes in de eigen vertaling.
Inhoud
Deze cursus is een eerste kennismaking met het vertalen van journalistieke en literaire teksten van het Spaans naar het Nederlands. Je maakt kennis met een aantal relevante vertaalwetenschappelijke theorieën en begrippen en ontwikkelt strategieën voor het oplossen van vertaalproblemen.
 
Vertalen is een specifieke vaardigheid die een grondige kennis vereist van zowel de brontaal (Spaans) als de doeltaal (Nederlands). Als vertaler wordt een intensief beroep gedaan op je kennis van de lexicale nuances en grammaticale mogelijkheden van beide talen. Een vertaler dient daarnaast ook inzicht te hebben in de verschillen tussen de culturen die met de bron- en doeltaal zijn verbonden. Tot slot moet je je als vertaler bewust zijn van de keuzes die je maakt en deze kunnen verantwoorden. In deze cursus ontwikkel je deze vaardigheden. Tijdens de colleges bespreken we de vertalingen die je hebt voorbereid, met gebruikmaking van begrippen uit de vertaalwetenschap die aan het begin van cursus worden geïntroduceerd.
Niveau

Voorkennis
LET-RTCBS115 t/m LET-RTCBS118 (Español 1-4) moeten behaald zijn.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Teksten komen op Brightspace te staan.
Titel:Teksten komen op Brightspace te staan.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkcolleges aan de hand van zelfstudieopdrachten.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen 2
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Zelfstudieopdrachten
Weging10
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4

Minimum cijfer
0,0