LET-RTCBS216
Español 6
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBS216
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalSpaans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Examinator
drs. M.S. Nas
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Bijvakkers kunnen inschrijven, mits toestemming van opleiding.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kunnen de studenten:
  • in discussies in kleine groepen of klassikaal in het Spaans hun mening geven over actuele maatschappelijke en culturele onderwerpen. Ze kunnen hun mening goed structureren en met argumenten onderbouwen. Het niveau van spreekvaardigheid is ongeveer B2 van het CEFR;
  • de inhoud van Spaanstalige geluids- en videofragmenten op internet begrijpen na een of twee keer luisteren. Ze kunnen sprekers met een hoger niveau van taalvaardigheid Spaans goed volgen, en zo nodig om verduidelijking vragen. Het niveau van luistervaardigheid is ongeveer B2 van het CEFR;
  • nagenoeg foutloos de verleden tijden en de subjuntivo gebruiken. Ze gebruiken een gevarieerd vocabulaire, met verwijzingen, synoniemen en parafraseringen. In hun Spaans zijn nauwelijks sporen van het Nederlands (of een andere moedertaal) aan te treffen. Ze kunnen zelfstandig hun woordenschat uitbreiden met thematisch vocabulaire;
  • argumentatieve, beschouwende en essayistische teksten schrijven in het Spaans over sociale, culturele en/of wetenschappelijke onderwerpen. Ze kunnen de tekst logisch indelen en een heldere stelling poneren en die onderbouwen in de tekst. Het niveau van schrijfvaardigheid is vergelijkbaar met niveau B2 van het CEFR;
  • Spaanse teksten van de medestudenten becommentariëren en suggesties doen ter verbetering van de structuur, inhoud en argumentatie. De studenten kunnen docent- en studentfeedback inzetten om de tekst te herschrijven en kunnen ook zelfstandig doorlopend het taalgebruik in hun teksten verbeteren
  • uiteenlopende authentieke teksten in het Spaans begrijpen, waaronder literaire, opiniërende en filosofisch getinte teksten. Het niveau van leesvaardigheid is vergelijkbaar met niveau B2 van het CEFR;
  • afwisselend korte en lange, complexere (bij)zinnen schrijven waarin ze nagenoeg foutloos de subjuntivo gebruiken. Het vocabulaire dat de studenten gebruiken is afwisselend: ze maken veel gebruik van verwijzingen, synoniemen en parafraseringen. In het Spaans zijn nauwelijks sporen van het Nederlands aan te treffen. Het gebruik van de verleden tijden is nagenoeg foutloos.
Inhoud
Niveau

Voorkennis
De taalvaardigheidscursussen uit het eerste jaar van de opleiding Spaanse taal en cultuur dienen met een voldoende te zijn afgesloten.
LET-RTCBS215 Español 5 moet zijn behaald, of de student heeft na actieve deelname aan LET-RTCBS215 Español 5 nog recht op herkansing van dat vak.

 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Internet pagina's
Koop een "Cuenta Premium de Campus Difusión". Hiermee kun je ook oefenen in de digitale omgeving van Difusión, de uitgever van de boeken waarmee je werkt in deze cursus. Ga naar https://campus.difusion.com/
Boek
Voor de cursus Español 6 maken we gebruik van AULA Internacional Plus 5, een leergang die mikt op niveau B2.2 van het ERK.
ISBN:9788418224898
Titel:AULA Internacional Plus 5
Auteur:J. Corpas, A. Garmendía, N. Sánchez, C. Soriano
Uitgever:Difusión
Druk:1
Kosten:31,00

Werkvormen
Hoorcollege / Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen
Weging30
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Mondeling tentamen
Weging30
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5